Parametry STUDENT 1

Parametry » Nastavení parametrů systému » Parametry STUDENT 1


Aktuální školní rok

Pro UK FHS


Nové zkoušky
Výsledky zkoušek
Hlídat duplicity pro - možnost nastavit, jak se mají hlídat duplicity při zakládání nového studia.
Počet zápisů neopakovatelných předmětů – kolikrát lze zapsat neopakovatelný předmět (tj. předmět, který lze splnit pouze jednou), nemá-li ho student ještě splněn
Poznámka: Počet zápisů neopakovatelných předmětů, který se vyplňoval dříve se přejmenoval na "Počet zápisů, nemá-li student plán". Použije se, nemá-li student vyplněný plán nebo když nejsou vyplněné počty za P, PV a V předměty nebo v plánu nejsou definované bloky P, PV a V předmětů.

Min. platnost dokumentu (zápis)
Kontrola prerekvizit a korekvizit při zápisu
Zápis předmětů
Příklad: Parametr je zaškrtnut. Předmět A má korekvizitu B.
Kontrola zápisu předmětu A do roku 2008 bude bez chyby, bude-li předmět B:
a) kdykoliv splněn
b) nebo zapsán v roce 2007 nebo 2008 a nesplněn
c) nebo nesplněný předmět B zapsaný v libovolném roce bude mít posunuté plnění do roku 2007 nebo 2008
Propadlé termíny zkoušek
Plnění studentských povinností
Ve Studentovi, záložka Zkoušky se zobrazuje rok a semestr kam je uzamčeno.

Rozhodné datum do kontroly pro postup" - při vyplněném parametru se při kontrolách:


Při automat.zápisu po kontrole na konci roku na žádost studenta (KOZA)
Toto nastavení se zohlední v KoZe při kontrole na konci roku na žádost studenta.
Příprava pro nový školní rok
 • Jový kruh při přípravě - zda kopírovat studijní skupinu.
 • Při výsledku "Splnil pro podmíněný zápis" naplnit nový studijní stav na "Studuje" - zda, je-li výsledek kontroly Splnil2 "Splnil pro podmíněný zápis", nastavit nový studijní stav na hodnotu "Studuje".
 • Akad.rok, od kdy musí mít stud. práce vyplněného vedoucího - od zadaného školního roku bude ve všech úpravách studijních prací vyžadováno vyplnění vedoucího coby povinné položky.
 • Akad.rok, od kterého mají noví studenti kreditní studium - školní rok, od kterého se budou noví studenti zadávat jako "kreditní". Defaultně je nastaven na 9999. Na UK se týká pouze studentů s druhem studia B, N, M.
  • POUZE PRO UK:
   • Novým doktorandům dávat do zkoušek kredity - zda se u nových doktorandů do zkoušek budou dávat kredity nebo body.
   • U nových ostatních (mimo BMND) dávat do zkoušek kredity - zda se u nových studentů ostatních druhů studia mimo B, M, N, D budou do zkoušek dávat kredity nebo body.
   • Poznámka: nastavení parametrů se dotkne pouze nových studií, nemá vliv na studia již existující.

Postup studentů
 • zadává se, zda lze postupovat studenty, tj. provádět operaci postupu, a při postupu ukládat zadané údaje do Průběhu studia. Téměř celý školní rok je přepínač odškrtnut. Postup se povolí jen na nezbytně potřebnou dobu.
Přenosy do historie při postupu
 • lze zadat, které údaje se při postupu zapíší do průběhu studia.
  • Mohou to být průměry a body (za školní rok nebo aktuální ročník studenta).
  • Lze ukládat i to, jak student splnil povinnosti (Nepřenášet/Splnil 1/Splnil 2/Splnil 1 i 2)
Neeviduje-li škola zkoušky studentů, nebo nemá v době postupu vyplněny výsledky, samozřejmě nemá žádný smysl do průběhu studia zapisovat.
Posun zkoušek při postupu a přerušení
 • u B posouvat P zkoušky podle plánu - u studií s druhem studia Bc. se budou povinné zkoušky posouvat podle stud. plánu.
 • u MN posouvat P zkoušky podle plánu - u studií s druhem studia Mgr., NMgr. se budou povinné zkoušky posouvat podle stud. plánu.
 • u PHD posouvat podle PHDISP - u doktorandů se budou zkoušky posouvat podle ISP.
 • posouvat podle aktuální varianty - zkoušky se budou posouvat podle aktuální varianty, v opačném případě podle varianty odpovídající ZSKR.
 • ignorovat "Student může plnit i v dalších letech"' - fakulta si zde může nastavit, zda se při postupu u jejich studentů má posouvat plnění předmětů jiných fakult na základě atributu předmětu "Student může plnit i v dalších letech"
 • Hromadný posun zk. pro předmět - umožnit hromadný posun zkoušky u zvoleného předmětu
 • Při nastavení Splnil2 poslat studentovi e-mail - po provedení kontroly a uložení výsledku kontroly do položky "Splnil2" (viz. Body, plnění povinností), se při zapnutém parametru studentovi odešle mail s výsledkem kontroly
Nastavení pro změnu přihlášených termínů při přerušení
 • lze zadat, zda se mají při zadávání přerušení ve Studentovi vymazat termíny zkoušek, na které student přihlášen a zda se mají smazat jeho zápisy do rozvrhu - od roku a semestru podle data přerušení. Varianty:
  • nevyřazovat
  • jen pro aktuální studijní stav, tj. smazání se týká jen zadání přerušení v aktuálním studijním stavu
  • pro aktuální i nový studijní stav, tj. mazání se týká zadání přerušení v aktuálním nebo novém studijním stavu
Ignorovat kapacitu RL při zápisu ze Studenta - je-li parametr zapnut, ignoruje se kapacita RL při zápisu do rozvrhu přes exe aplikaci Student. Výchozí nastavení parametru je nezaškrtnuto.
Parametry pro zpracování matriky studentů
 • přenášet do matriky ročník – je-li zaškrtnuto, přenáší se v souboru pro matriku ročník studia studenta a max.ročník z parametrů oborů.
 • matriku zpracovat za období – zadá se období, za které se má zpracovat matrika pro MŠMT (určuje SIMS). Bez správného zadání nefunguje správně filtr „Studenti pro SIMS (matrika)“.