Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79

Předmět - základní informace o předmětu

                                                                                                                        4247.png          4248.png
Kontroly před nastavením vyučovaného předmětu na "Nevyučován" nebo "Zrušen":
1. kontrola: Pokud je předmět zapsán nebo předběžně zapsán nebo je-li použit v plánu jako povinný a není splněný (u neskončených studií t.j. stud. stav není A, Z), pak smí, po potvrzení, vyučovanost změnit pouze uživatel s rolí Tajemník-Správce.


2. kontrola: Pokud je parametr "Kontrola předmětů při změně vyučovanosti" nastaven na kontrolovat P+PV předměty, kontroluje se, zda je předmět použit u neskončených studentů (stud. stav není A, Z) v plánu jako povinně volitelný a není splněný. Pokud je v plánu a jedná se o cyklický předmět (určeno atributem), vyučovanost nelze změnit.
V oznamovacím okně se objeví tlačítko, kterým lze zobrazit seznam studií, kterých se tato skutečnost týká.

V seznamu se vypíše plán, id studia a stud. stav studenta. Seznam se otevře v poznámkovém bloku, lze jej tedy i uložit, vytisknout.

Pokud je v plánu a nejedná se o cyklický předmět, vyučovanost smí změnit pouze uživatel s rolí Tajemník-Správce.