Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79


Nastavení e-mailů

Systémové nastavení
Dokumenty
Je-li parametr zapnutý, doporučujeme vypnout parametr "Ke znaku tisknout hlavičku" na záložce Uchazeč, odstavec "PÍSEMNOST - hlavička, zápatí" (logo již "hlavičku" obsahuje!)


Přílohy
MetroNG
Pro WWW aplikace
Tajemník
            Výsledek kontroly spolu s dalšími pravidly (viz dále) ovlivní, zda program změnu vyučovanosti předmětu povolí či nikoliv.


Komise

Nastaveni pro SQL Vault
     -- *skr*S**Akademický rok*Select PaVaultSkr from params where patag = 'kód_fakulty'

     -- *sem*S**Semestr*Select PaVaultSem from params where patag = 'kód_fakulty'

          kód_fakulty = napsat konkrétní kód fakulty

Pro SpSl (Pro fakulty UK používající spisovou službou od firmy T-MAPY spol. s r.o." (SpSl))

Průběžná kontrola registrovatelných předmětů pro zápis po webu
Upozornění: přístup ke spouštění průběžné kontroly se řídí podle nastavení konfigu kontrola webového modulu Zápis předmětů a rozvrhu. Panel Průběžná kontrola registrovatelných předmětů pro zápis po webu je viditelný pouze v případě, že je kontrola nastavena jako "vynucená" (enforced).
Protože se jedná o několikahodinovou akci, před samotným spuštěním (po stisku tlač. "Zapnout průběžnou kontrolu a podat hromadnou žádost") se ještě zobrazí varovné hlášení s dotazem, zda se kontrola má opravdu spustit. Po odsouhlasení se kontrola spustí.
je třeba, aby uživatel měl na svém počítači nainstalovaný font pro čárkový kód code128
defaultní hodnota parametru je nastavena na "Ano" (jako zpracovatel se posílá referent uchazeče/studenta)