Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79


Nastavení e-mailů

Systémové nastavení
Dokumenty
Je-li parametr zapnutý, doporučujeme vypnout parametr "Ke znaku tisknout hlavičku" na záložce Uchazeč, odstavec "PÍSEMNOST - hlavička, zápatí" (logo již "hlavičku" obsahuje!)


Přílohy
MetroNG
Pro WWW aplikace
Tajemník
            Výsledek kontroly spolu s dalšími pravidly (viz dále) ovlivní, zda program změnu vyučovanosti předmětu povolí či nikoliv.


Komise

Nastaveni pro SQL Vault
     -- *skr*S**Akademický rok*Select PaVaultSkr from params where patag = 'kód_fakulty'

     -- *sem*S**Semestr*Select PaVaultSem from params where patag = 'kód_fakulty'

          kód_fakulty = napsat konkrétní kód fakulty

Pro SpSl (Pro fakulty UK používající spisovou službou od firmy T-MAPY spol. s r.o." (SpSl))

Průběžná kontrola registrovatelných předmětů pro zápis po webu
Upozornění: přístup ke spouštění průběžné kontroly se řídí podle nastavení konfigu kontrola webového modulu Zápis předmětů a rozvrhu. Panel Průběžná kontrola registrovatelných předmětů pro zápis po webu je viditelný pouze v případě, že je kontrola nastavena jako "vynucená" (enforced).
Protože se jedná o několikahodinovou akci, před samotným spuštěním (po stisku tlač. "Zapnout průběžnou kontrolu a podat hromadnou žádost") se ještě zobrazí varovné hlášení s dotazem, zda se kontrola má opravdu spustit. Po odsouhlasení se kontrola spustí.
je třeba, aby uživatel měl na svém počítači nainstalovaný font pro čárkový kód code128