Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Na záložce Písemnosti se zobrazují vygenerované( Písemnosti), importované (Hromadný import písemností) či nahrané (tlačítko "Nahrát soubor") písemnosti (Rozhodnutí, Sdělení, Výzvy...), se kterými je možno dále pracovat.
Zobrazují se zde i písemnosti odeslané studentovi v průběhu přijímacího řízení z programu Uchazeč. Tyto písemnosti je možno jen prohlížet.

Přes "Nastavení filtrů a třídění (F5)", tabulka: "Doručení písemností studentů a uchazečů" je možno nastavit filtr, které písemnosti se mají zobrazovat či nastavit, jak mají být písemnosti setříděny.
Nastavený filtr a třídění se zobrazuje pod seznamem písemností.

Při odškrtnutém checkboxu se nahraný dokument neodesílá do spisové služby!
                      Tuto možnost lze využít, pokud dokument již zaevidovaný ve spisové službě je třeba např.vypravit SISem!

při importu musí být zatržena volba "Nahradit vybrané/poslední nedoručené PDF"


          Takto naimportované soubory již půjdou vypravit!
          Hromadnou rezervaci čísla jednacího popisuje kapitola dokumentace Hromadná rezervace čísla jednacího!

Sloupce "Požadované vypravení" PV a "Skutečné vypravení" SV

     Sloupce nabývají hodnot:

     U fakult používajících SpSl:
       1. sloupec "PV" se doplní okamžitě po vypravení
       2. sloupec "SV" bude plnit skript, který doplňuje datum vypravení ze spisovky
       3. sloupec "PV" se nebude plnit zpětně, začne se plnit až po nasazení nové verze aplikací
       4. sloupec "SV" se naplní i zpětně, ale jen pro písemnosti vygenerované od začátku roku 2020