Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Tato volba je určena pro školy, kde si studenti sami zapisují povinnosti pomocí webové aplikace od Erudia.
Zápis předmětů lze dělat dvojím způsobem:
  1. Jednotlivým studentům pomocí volby z menu Zkoušky – Nové - seznam volitelných předmětů nebo ikonkou. popsáno zde
  2. Hromadně všem vybraným studentům pomocí volby Hromadné - Generování zkoušek.
Postup při generování zkoušek zapsaných po webu: