Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
V nabídce horního menu "Hromadné" - "Hromadné zastavení přij. řízení..." lze všem PŘIHLÁŠKÁM V UŽIVATELSKÉM FILTRU hromadně nastavit:
Po zvolení této nabídky v menu se otevře okno "Hromadné vyplnění Zastavení příj. řízení".


Příznak "Usnesení o zastavení řízení" je zaškrtnut (nejde odškrtnout) a položka "Datum zastavení" je vyplněna aktuálním datem.
Uživatel nastaví "Důvod zastavení", případně upraví datum. Je nutné mít vyplněné všechny položky, stejně jako při vyplňování v přihlášce (jednoho uchazeče).

Po stisku tlačítka "Pracuj" proběhnou kontroly na vyplnění položek a začne samotná akce.

Byl-li zadán důvod zastavení "nezaplacená přihláška", program (po stisku "Pracuj" a kontrolách):
Program se zeptá, zda chce uživatel pokračovat. Po odsouhlasení začne samotná akce.


Pozastavit přijímací řízení lze pouze u přihlášek, které mají "Rozhodnutí děkana v 1. stupni" ve stavu "rozhodnutí nebylo vydáno" (kód 90).

Během akce program ještě u každé přihlášky kontroluje:
V obou případech tyto přihlášky přeskočí a zapíše do protokolu, který po skončení akce zobrazí v poznámkovém bloku a uživatel si protokol může uložit do souboru.