Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Tento způsob vyplnění je vhodný v případě zadávání výsledků zkoušek ze zkušební zprávy nebo v případě zadávání výsledků zkoušek na katedrách. V závislosti na nastavení parametrů lze (stejně jako u vyplňování zkoušek jednotlivým studentům - vyplňování zkoušek jednotlivým studentům) používat různě podrobné vyplňování výsledků.
Postup při hromadném vyplňování výsledků zkoušek:Pracuje-li uživatel jako referent a má právo vyplňovat výsledky zkoušek, může zadávat výsledky zkoušek ve všech školních letech. Ostatní (např. katedry) mohou vyplňovat jen ty zkoušky, které jsou povoleny v parametrech systému.