Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Vyplňovat výsledky zkoušek lze buď jednotlivě nebo hromadně - viz Hromadné vyplnění výsledků zkoušek po předmětech.
Zde je popsán postup při vyplňování výsledků jednotlivým studentům.

Než se pustíte do vyplňování výsledků zkoušek a zápočtů, dobře uvažte, jaký způsob zvolíte. Vhodnou volbou si můžete ušetřit hodně práce.

Postup při vyplňování výsledků zkoušek:


Při vyplňování výsledků zkoušek se barevně zvýrazní sloupce pro vyplnění výsledku, data atestace a učitele. Každá položka je uvedena zvlášť pro klasifikované atestace (Zk) a zápočty (Z).
1. Výsledek: VZ / VZk
2. Datum: Z datum 1 / Zk datum 1 (datum se uvádí zvlášť pro každý pokus, u ZK jsou vždy maximálně tři pokusy, počet pokusů pro zápočet se odvíjí od nastavení v aplikaci Parametry - parametr Počet pokusů pro zápočet).
3. Učitel - Z kdo1 / Zk kdo 1 (učitele je možné zadat zvlášť ke každému pokusu). Zadává se pětimístný kód z číselníku Učitelů; jména učitelů, jejichž kódy jsou zadané u jednotlivých předmětů a zkoušek, jsou zobrazena pod tabulkou v zašedlých políčkách. Po kliknutí na políčko pro zadání učitele je možné zobrazit číselník učitelů klávesou F10, případně ikonkou 1278.png.


1281.png - tlačítko pro uznání zkoušky (bližší popis zde)
1277.png - zobrazí počet vybraných záznamů (F7)
1278.png - zobrazí číselník učitelů (F10)
1279.png - vrátí původní hodnoty (F12)
1280.png - obnoví původní šířky zobrazovaných sloupců


   222.bmp     1276.png
V tabulce je pak třeba údaj doplnit správně nebo takový údaj smazat.
Poznámka: - u doktorandů lze uznat semestr předmětu pomocí výsledku "U". Po webu lze také zadat výsledek "=".
U zápočtu se vyplňuje Z = započteno nebo K = nezapočteno. U ostatních examinací se vyplňuje P = prospěl nebo N = neprospěl.

Praktické doplnění:


V roli pro čtení (např. Student - číst vše) je přístupné menu Vyplňovat výsledky zkoušek a ikonka Vyplňování výsledků zkoušek, ale okno Výsledky zkoušek s pokusy se otevře jen pro čtení.
Tlačítka pro vyplňování vysledků jsou též nepřístupné