Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Modul Průběh přijímacího řízení je určen uchazečům o studium na vysoké škole ke zjištění stavu jejich přihlášky a přijímacího řízení.
Modul je přístupný těmto typům uživatelů:
Harmonogram školního roku neovlivňuje práci modulu.
Číselníky potřebné pro chod modulu:
Bližší informace v kapitole Číselníky Zde.
Nastavení konfiguračních parametrů
Modul má poměrně velký počet konfiguračních parametrů. Některé z nich jsou určeny pouze pro konkrétní vysoké školy v závislosti na specifikaci jejich přijímacího řízení. Nastavením těchto parametrů lze specifikovat, které konkrétní údaje budou uchazečům zpřístupněny. Více viz Popis konfiguračních parametrů Zde.