Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Modul Osobní údaje zobrazuje osobní údaje uživatele nebo přihlášeného studenta, umožňuje v závislosti na konfiguraci a nastavení ve Správě SIS některé z těchto údajů editovat. Dále je dne možnost prohlížení emailů zaslaných ze SIS ukládání vlastního profilu uživatele.
Následující tabulka zobrazuje všechny konfigurační parametry modulu Osobní údaje nastavované ve Správě SIS. Tučně jsou zobrazeny defaultní hodnoty.
ParametrHodnotyKomentářPoznámka
dohledat_adresutrue, falseDohledávat PSČ, okres podle města 
dok_povinplatntrue, falseV menu "Odchozí dokumenty" nastavit položku "platnost dokumentu" jako povinnou 
doruc_adresaK - kolejVe výběru doručovací adresy nabídnout i 
editace_prerusenitrue, falseUmožnit přerušeným studentům editovat svoje osobní údaje a měnit heslo 
editace_ucit_polozkyotitul - titul
otitulza - titul za
oulice - ulice
opsc - PSC
omesto - město
ostat - stát
omail - osobní email. adresa
otelefon - osobní telefon
ourl - www stranky
okontakt - kontaktni info.
ukonzultace - konzultace
uakonzultace - konzultace angl.
umail - email. adresa
utelefon - telefon
zivotopis - životopis
publikace - seznam publikací
special - specializace
habilit - habilitace
vzdelani - vzdělání
osisjazykeng - preferovaný jazyk
Povolit učiteli editovat tyto údaje 
editace_uciteletrue, falsePovolit editaci osobních údajů učitele? 
evid_listtrue, falseV menu zobrazit položku Evidenční list? 
evid_list_polozkytel - telefon
trv_adr - trvalá adresa
kont_adr - kontaktní adresa
ucet - bankovní účet
varsymbol - variabilní symbol
narozen - datum a místo narození
rodice - údaje o rodičích
studia - předchozí studia na VŠ
cizinec - informace o cizinci
prohlaseni - prohlášení studenta
zmeny - hlašte změny na SO
kredity - počet kreditů
vyuka - informace o výuce
na evid. listu budou tyto údaje 
karta_stav_funkce při změně stavu průkazu volat tuto funkciHodnotu smí měnit pouze rektorátní administrátor
karta_stav_povolB - blokován
C - zrušen
D - odeslán na výdejní centrum
E - chybné údaje (vydat průkaz)
F - uložen po vrácení na fakultě
K - chybí foto, nelze vyrobit
L - ztracen (vydat průkaz)
N - nový student (vydat průkaz)
O - odeslán do tisku
P - poškozen (vydat průkaz)
S - zneužit
U - uložen v osobních spisech
V - vydán studentovi
Z - změna údajů (vydat průkaz)
stavy průkazu, které student může nastavitHodnotu smí měnit pouze rektorátní administrátor
kontr_otazkatrue, falseV menu zobrazit položku Kontrolní otázka 
mail_referentcetrue, falsePři změně údajů v Omne poslat email se zmenami referentce 
maily_pocet_dnu Kolik dní zpětně zobrazovat maily. Hodnota 0 znamená neomezeně. 
menu_cvtrue, falseV menu zobrazit položku "CV"Hodnotu smí měnit pouze rektorátní administrátor
nemenit_souhlas Kódy souhlasů oddělených čárkami. Pro tyto typy se student bude moci vyjádřit, ale již nepůjde změnit.Vyplnění je kontrolováno regulárním výrazem
novy_mailtrue, falseUmožnit z modulu vytvořit nový email.Hodnotu smí měnit pouze rektorátní administrátor
pobytytrue, falseZobrazit sekci pobyty? 
potvrzenitrue, falseV menu zobrazit položku Potvrzení o studiu?Hodnotu smí měnit pouze rektorátní administrátor
potvrzeni4true, falseV menu zobrazit položku pro tisk 4 potvrzení (stud, abs, prerus, prubeh)?Hodnotu smí měnit pouze rektorátní administrátor
potvrzeni4_ucaststtrue, falseZobrazit možnost "Potvrzení o účasti na studiu" (pouze s povoleným cfg. "potvrzeni4")Hodnotu smí měnit pouze rektorátní administrátor
potvrzeni4_volbystud - Zobrazit moznost tisknout potvrzeni v Omne studentům
cert - Nabídnout i tisk potvrzení s certifikátem
cert_only - Pouze tisk s certifikátem, bez možnosti tisku bez certifikátu. (Zároveň zapněte i podkonfig cert)
stav_d - Umožnit tisknout potvrzení i v roce se stavem D, ale bez el. podpisu
Upřesňující nastavení pro Potvrzeni4 
potvrzeni_certtrue, falseV menu zobrazit položku "Potvrzení o studiu"Hodnotu smí měnit pouze rektorátní administrátor
potvrzeni_novetrue, falseTisknout novou podobu potvrzení o studiuHodnotu smí měnit pouze rektorátní administrátor
potvrzeni_nove_polozkydruh - typ studijního programu
stupr - studijní program
obor - studijní obor
datnar - datum narození
misto - místo
akrokoddo - od kdy do kdy trvá akad. rok
na potvrzení o studiu budou tyto údajeHodnotu smí měnit pouze rektorátní administrátor
potvrzeni_polozkystupr - studijní program
forma - forma studia
druh - druh studia
obor - studijní obor
roc - ročník
datum - datum narození
rodc - rodné číslo
misto - město
okres - okres
trvadresa - trvalé bydliště
konadresa - přechodné bydliště
stipend - stipendium
totopot - toto potvrzení se vydáva...
akrokoddo - od kdy do kdy trvá akad. rok
na potvrzení o studiu budou tyto údajeHodnotu smí měnit pouze rektorátní administrátor
potvrzeni_zakaz_editdatum - potvrzení - datum
cert_datum - potvrzení s cert. - datum
Zakázat editaci položek před tiskem potvrzeníHodnotu smí měnit pouze rektorátní administrátor
publikacetrue, falseZobrazit sekci publikace? 
remsig_pecetenitrue, falsePovolit RemSig pečetění 
rezervni_polozkypurivrez1 - rezerv. pol. 1
purivrez2 - rezerv. pol. 2
purivrez3 - rezerv. pol. 3
purivrez4 - rezerv. pol. 4
purivrez5 - rezerv. pol. 5
rezervní položky 1-5 pro publikaceHodnotu smí měnit pouze rektorátní administrátor
simstrue, falseV menu zobrazit položku [Informace o studiích] ze státní matriky? 
sims_vypocettrue, falseZobrazit výpočet předpokládané doby studia nezatížené poplatkemHodnotu smí měnit pouze rektorátní administrátor
smstrue, falseZobrazit seznam přijatých SMS (globální parametr)Hodnotu smí měnit pouze rektorátní administrátor
sms_fakultnitrue, falseZobrazit seznam přijatých SMS (fakultní parametr) - musí být zároveň povolen globální parametr sms 
stav_replikace_wtrue, falsevolat STAV_REPLIKACE s parametrem 'W'Hodnotu smí měnit pouze rektorátní administrátor
stosobatrue, falseUkládat osobní údaje do tabulky STOSOBA a dále přes API funkci do WhoIsNTHodnotu smí měnit pouze rektorátní administrátor
stud_maily_skryttrue, falseV menu studentum nezobrazovat položku EMAILHodnotu smí měnit pouze rektorátní administrátor
typy_dok_omezcfg - omezeno pouze cfg. "typy_dokumentu"
par - omezeno cfg. + fdoparam
Další omezení typů vkládaných dokumentů 
typy_dokumentu Je možné vkládat tyto typy dokumentůSELECT kod, nazev, anazev FROM typypriloh WHERE parent IS NULL ORDER BY kod
ucetbanka_historietrue, falsePři změně čísla účtu nebo banky zapsat změnu do průběhu studia? 
ulozistetrue, falsePoužívat souborový manažer pro úložiště souborůHodnotu smí měnit pouze rektorátní administrátor
zapis_listtrue, falseV menu zobrazit položku Zápisový list (v.2019)? 
zapis_list_prevzdeltrue, falseV zápisovém listu (2019) přidat blok "Předchozí vzdělání" (pro BMN) 
zobraz_studsprijmeni - příjmení
sjmeno - jméno
sstredjmeno - prostřední jméno
srozen - rodné příjmení
stitul - titul
stitulza - titul za
odatnar - datum narození
srodc - rodné číslo
spohl - pohlaví
sobc - státní občanství
sobcq - kvalifikátor občanství
sop - číslo OP
scpas1 - číslo pasu 1
scpas2 - číslo pasu 2
srmisto - obec narození
strvcr - trvalý pobyt v ČR
sadresat - trvalá adresa
sadresap - kontaktní adresa
sds - ID datové schránky
sjakaadr - používat adresu
skolej - kolej
skolpokoj - číslo pokoje
stelef1 - telefon 1
stelef2 - telefon 2
smobil - mobil
smail - mail
smailfak - mail fakultní
surl - URL
sucet - číslo účtu
scucet - číslo účtu v cizí měně
sziban - IBAN zahr. účtu
szswift - SWIFT zahr. účtu
szbankanazev - název zahr. banky
szmena - měna zahr. účtu
sspecsym - spec.symbol
sprukaz - číslo stud. průkazu
sdprukaz - datum převzetí
sprukstav - stav stud. prukazu
sdprukstav - datum stavu stud. prukazu
slogin - login
sfak - fakulta
sroc - ročník
skruh - studijní skupina
sobor - obor
sstupr - stud. program
splan - stud. plán
sdruh - druh studia
sfst - forma studia
sstav - studijní stav
sdostav - studijní stav (od-do)
scvysl - absolvování
studia - studia
srodst - rodinný stav
sidos - číslo osoby (UKČO)
sztp - změn.prac.schopnost
szdravi - zdravotní omezení
spozdravi - zdrav. stav pozn.
poslzmena - poslední změna
sref - referent
sucitinfo - info pro učitele
sdstupr - datum zápisu
setapa - studijní etapa
sspec - zaměření
sstcislo - číslo indexu
ssdeleni - souhlas se zasíláním ne/komerčních sdělení
maxdobast - maximální doba studia
srezc1 - rezervní 1
srezc2 - rezervní 2
srezc3 - rezervní 3
srezc4 - rezervní 4
srezc5 - rezervní 5
srezc6 - rezervní 6
srezc7 - rezervní 7
srezc8 - rezervní 8
sreztxt1 - rezervní txt 1
sreztxt2 - rezervní txt 2
sreztxt3 - rezervní txt 3
ssrez1 - ssrez1
ssrez2 - ssrez2
ssrez3 - ssrez3
sjmeno2 - jméno 2.p.
sprijmeni2 - příjmení 2.p.
sjmeno3 - jméno 3.p.
sprijmeni3 - příjmení 3.p.
sorcid - ORCID
spozn - poznámka
Student sám o sobě vidí tyto údaje 
zobraz_uzivoscis - osobní číslo
orcid - ORCID
Uživatel sám o sobě vidí tyto údaje