Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Aplikace je určena pouze pro správce SIS. Popis položek menu:
Přehled
Zobrazuje seznam nainstalovaných modulů plus "komu" je modul určen.
Sloupec "nabídka" zobrazuje zda se u daného modulu nachází omezující soubor nabidka.inc
Sloupec "verze" zobrazuje aktuální verzi a datum modulu. Verzi modulu je možné taky zobrazit přímo, když zadáte http://...sis/kod_modulu/ver.php
Konfigurace
Slouží na konfiguraci SIS. Po vybrání modulu, případně "textu" omezení hledaného parametru se zobrazí seznam parametrů. Po kliknutí na ikonu je možno daný parametr měnit.
Typy konfiguračních parametrů:
Sstringtextová položka
Nnumberceločíselná položka
Ffloatreálné číslo
Ddatedatum
Bbooleanpovolit/zakázat parametr
Aarraypole, lze vybírat ze seznamu nebo se doplňují požadované texty
MOmultiple optionspole "checkbox-ů"
MCmultiple configpole "checkbox-ů" a "string-ů"
26.png
Upravte položky a klepněte na tlačítko Uložit.
27.png
Lang
Slouží ke konfiguraci textů modulu. V tabulce se zobrazuje "klíč" textové položky, potom výchozí hodnota v CS a EN variantě a uživatelem změněná hodnota.
Pokud chcete zrušit "vámi" změněnou hodnotu tak při editaci textu vymažte z editačních polí text a zvolte uložit.
Do langu se zároveň ukládají tipy, které se zobrazují na začátku stránek. Bližší informace naleznete v kapitole 8 tohoto manuálu.
Do editace se dostanete pomocí ikonky editace.
28.png
Po editaci položky a opětovném přihlášení se ve změněném modulu začnou objevovat nové texty.
29.png
Aktualizace parametrů
Slouží k aktualizaci konfigurace a textových položek. Definice konfigurace jednotlivých modulů, je v adresáři modulu a v souboru cfg_info.inc. Definice textů je u modulu v souboru lang.inc.
Po zvolení příslušného typu aktualizace se provede aktualizace a nastaví se defaultní hodnoty.
Nutnost provést aktualizaci Vám přijde v mailu spolu s oznámením o update modulu.
Statistika
Zobrazuje různé statistiky z provozu SIS.