Vypravení rozhodnutí uchazeči, který nedodal podklady

Uchazeč » Tisk rozhodnutí » Další možnosti z menu Uchazeč » Uchazeč » Vypravení rozhodnutí uchazeči, který nedodal podklady

Pro fakulty UK používající spisovou službou od firmy T-MAPY spol. s r.o." (SpSl):

1. Při generování Rozhodnutí o (ne)přijetí ukládá do DB příznak, jestli se jedná o kladné rozhodnutí. U nově generovaných rozhodnutí (po 23.3.2021) bude nabývat hodnot A/N.
(U již existujících rozhodnutí zůstane prázdný).

2. Při importu jedné písemnosti pomocí tlačítka "Nahrát soubor" na záložce "Odchozí dokumenty" je pro písemnost "ROZH - Rozhodnutí" do dialogového okna pro import přidán přepínač jestli se jedná o Kladné rozhodnutí nebo Záporné rozhodnutí.


3. Při hromadném importu rozhodnutí ze složky (import dle masky souboru) je nově třeba za typ písemnosti doplnit písmeno "K" pro kladné/"Z" pro záporné rozhodnutí.


pokud "#K"/"#Z" v názvu importovaného souboru nebude, příznak zůstane prázdný, při vypravení zůstane původní kontrola, viz novinka Nové kontroly při vypravení Rozhodnutí o přijetíVypravení rozhodnutí u uchazeče, který ještě nedodal podklady či řádně nedoložil předchozí vzdělání:

a) v případě individuálního vypravení kladného rozhodnutí na záložce "Odchozí dokumenty" není přístupná šipka pro volbu vypravení, je přístupné jen tlačítko "Vypravení"
b) v případě individuálního vypravení záporného rozhodnutí na záložce "Odchozí dokumenty" je nepřístupná volba vypravení "S - pomocí SISu"


c) v případě individuálního vypravení starších dokumentů, které nemají vyplněný příznak, zda se jedná o kladné či záporné rozhodnutí, bude možno pouze Osobní předání, stejně jako v bodě a)

d) při hromadném vypraveni kladného rozhodnutí (ROZH), pokud je vybrán konkrétní způsob vypravení (ne "A - automatická volba typu vypravení") je tato volba "nadřazena" ostatním pravidlům a neprovádí se žádná kontrola.
e) při hromadném vypraveni kladného rozhodnutí (ROZH), pokud je vybráno automatický způsob vypravení ("A - automatická volba typu vypravení") provede program před vypravením kontrolu všech ROZH a v případě, ze najde kladné ROZH u uchazečů, kteří nemají dodané podklady, dojde k zobrazeni reportu se seznamem těchto "konfliktních" uchazečů a referentka bude dotazována, jestli chce pokračovat ve vypravování: