Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Program Student umožňuje zapisovat studentům také předměty vyučované na jiných vysokých či vyšších odborných školách, a to jak v České republice, tak i v zahraničí.
Vybírají se v okně Výběr předmětů (podrobnější popis viz Zadávání předmětů) zaškrtnutím volby Cizí a stiskem tlačítka Výběr.
Následující volby nemají při výběru cizích předmětů vliv, proto jsou také znepřístupněny:
Výběr cizích předmětů
Výběr cizích předmětů

ZALOŽENÍ NOVÉHO CIZÍHO PŘEDMĚTU
Pořizování nového cizího předmětu
Pořizování nového cizího předmětu
Kód předmětu - generuje se automaticky. Začíná písmenem "X" a následuje osmimístné číslo.
Název předmětu - dojde-li ke změně názvu a předmět už má nějaký student zapsán, založí se předmět nový, který bude obsahovat aktuálně změněné hodnoty. Ostatní hodnoty se zkopírují z původního předmětu. Povinná položka.
Anglický název předmětu - povinná položka
Předmět začíná v semestru - tato hodnota se nastavuje automaticky. Má-li předmět 1 semestr, začátek je nastaven na oba semestry (může začínat buď v zimním nebo v letním). Má-li předmět 2 semestry, začátek je nastaven na zimní semestr.
Kolik má semestrů - u této volby se automaticky nastavuje, v jakém semestru předmět začíná. Zvolíme-li, že předmět má 1 semestr, nastaví se začátek na oba semestry (může začínat buď v zimním nebo v letním). Zvolíme-li, že předmět má 2 semestry, nastaví se začátek na zimní semestr.
předn., cvič. - rozsah předmětu - hodinové dotace přednášek a cvičení v 1. a 2. semestru
Body, E-kredity - bude-li se předmět zapisovat studentům, kteří jsou označeni jako kreditní, je třeba vyplnit E-kredity. Bude-li předmět pro nekreditní studenty, u kterých se počítají body je třeba vyplnit Body. Pro nekreditní studenty, u kterých se body nepočítají, se do Bodů zadá nula.
Examinace - typ examinace předmětu. Dojde-li ke změně typu examinace a předmět už má nějaký student zapsán, založí se předmět nový, který bude obsahovat aktuálně změněné hodnoty. Ostatní hodnoty se zkopírují z původního předmětu. Povinná položka.
Stát VŠ/VOŠ - stát vysoké školy/vyšší odborné školy, odkud cizí předmět pochází. Známe-li kód státu, lze ho zadat ručně do levého okénka. Neznáme-li kód, vybereme ho pomocí pravého tlačítka se šipkou, které nám otevře číselník států. Dojde-li ke změně státu školy a předmět už má nějaký student zapsán, založí se předmět nový, který bude obsahovat aktuálně změněné hodnoty. Ostatní hodnoty se zkopírují z původního předmětu. Povinná položka.
Kód české VŠ/VOŠ - je-li cizí předmět z české VŠ či VOŠ, je třeba zadat kód české vysoké/vyšší odborné školy. Známe-li kód české VŠ/VOŠ, lze ho zadat ručně do levého okénka. Neznáme-li kód, vybereme ho pomocí pravého tlačítka se šipkou, které nám otevře číselník českých vysokých škol. Dojde-li ke změně kódu české VŠ/VOŠ a předmět už má nějaký student zapsán, založí se předmět nový, který bude obsahovat aktuálně změněné hodnoty. Ostatní hodnoty se zkopírují z původního předmětu. Povinná položka, je-li stát VŠ/VOŠ = ČR
Název zahraniční VŠ - není-li cizí předmět z české VŠ/VOS, je třeba zadat název zahraniční školy. Pro zahraniční VŠ neexistuje číselník, proto se název vždy zadává ručně a nelze tudíž provádět ani žádné kontroly na jeho správnost. Dojde-li ke změně názvu zahraniční VŠ a předmět už má nějaký student zapsán, založí se předmět nový, který bude obsahovat aktuálně změněné hodnoty. Ostatní hodnoty se zkopírují z původního předmětu. Povinná položka, je-li stát VŠ <> ČR
Jazyk výuky - Povinná položka.
Poznámka

Další možnost, jak založit Cizí předmět je kliknutím na ikonku v menu.


Předmět zařadit do malé skupiny - pokud je v Parametrech na stránce Student 1 zapnutý parametr "umožnit propisování cizích předmetů do skupin PV".

Poznámka - pro zadání libovolného textu.

OPRAVA CIZÍHO PŘEDMĚTU
Oprava cizího předmětu
Oprava cizího předmětu

V pravé dolní části okna je informace o poslední změně předmětu: kdo a kdy změnu provedl.

Dojde-li ke změně Názvu předmětu, Typu examinace, Státu, Kódu české VŠ/VOŠ nebo Názvu zahraniční VŠ a předmět už má nějaký student zapsán, založí se předmět nový, který bude obsahovat aktuálně změněné hodnoty. Ostatní hodnoty se zkopírují z původního předmětu.
Cizí předměty nelze mazat.