Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Studentům s přiděleným studijním plánem (záložka Studium) lze vygenerovat do zkoušek povinné předměty dle studijního plánu.

Pro VŠCHT:
u plánů Fénix se pro každou skupinu PV předmětů odpovídajícího ročníku (semestru) vygenerují také předměty se speciálním kódem (Y000....), které reprezentují počty předmětů nutných ke splnění dané skupiny.