Stránka Studium

Student » ÚDAJE O STUDIU » Stránka Studium

Na této stránce jsou informace o studiu.Údaje jsou pro přehlednost a snadnou dostupnost rozděleny do očíslovaných oblastí. Vyplňují se tyto údaje:
1.

2.
Tento blok informací slouží pro doktorská studia, u kterých se eviduje učitel, školitel nebo konzultant studenta.


Po zapnutí SUPREALu (#17109) se vypne možnost editovat údaje o školiteli a konzultantovi (na záložce Studium i v Průběhu studia). Místo toho se zpřístupní „sluníčko“ školitelé/konzultanti.

3. Prospěchové stipendium

4. Sociální stipendium

5. Individuální studijní plán (ISP)6.

        (Změnu nekreditního studia kreditní je možné provést přes odkaz horního menu: Student - Změna na kreditní studium).

    1. referentka provede kontrolu na konci roku na záložce Zkoušky - Body+splnil. Když je výsledek kladný, "splnil", uloží ho do udaje "Splnil" pomocí tlačítka "Ulož". Viz kapitola Kontroly plnění povinností.
    2. následně studenta připraví pro nový ak. rok. (Kapitoly: Postup do nového ak. roku)
    3. po přípravě je třeba zrušit(smazat) příznak "Student žádá o kontrolu pro postup?". Údaj lze měnit hromadně i jednotlivě
    4. studentovi lze odeslat mail, ikonou 1221.png - popsáno níže
          Hromadné zpracování žádostí o kontrolu pro postup popisuje kapitola Hromadné zpracování žádostí o kontrolu pro postup
7. Diplomní obor pro dvouoborové studium (oddíl se zobrazuje pouze u dvouoborového studia)


8. Údaje o diplomu
Pokud je zde položka Příjmení vyplněna, při tisku Osvědčení se informace o příjmení a titulech načtou odtud. Pokud zde příjmení vyplněno není, budou v Osvědčení údaje z Osobních údajů.
971.png
3034.png3033.png

Podle obou položek lze filtrovat. Ve filtrech se položky nachází v oddíle DIPLOM.

MUSÍ BÝT VYPLNĚNY TYTO ÚDAJE