Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Je-li zapnut nový parametr "Používat vlastní obory pro stáže a DZS MŠMT, Parametry, záložka INSTALACE, lze v číselníku "Obory" založit obor, který se bude používat pouze pro stáže a DZS MŠMT.

Založení kopie pro stáž/DZS MŠMT:


Aktuální záznam lze zkopírovat v případě:
V novém kopírovaném záznamu se automaticky zaškrtne nová položka "PRO_STAZ". Ta označuje, že je tento obor pro stáže.


V aplikaci Student se hlídá správné použití oboru vzhledem k aktuální hodnotě financování studia (právě jen studenti s financováním typu "přijíždějící stážista" a "cizinec, hrazeno ze zvláštní dotace dle evidence Domu zahr. služeb MŠMT" smí studovat právě jen obory "pro stážisty").