Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79

Instalace
 • Slučování osob
  • je-li zaškrtnuto, osoby se slučují (dva kódy učitele od dvou různých osob) pomocí programu Kontrola zápisu - KoZa. Informaci o sloučení odešle KoZa správci na zadanou e-mailovou adresu (viz níže).
 • Blokovat editaci loginu učitele s vyplněným os. č.
  • je-li zaškrtnuto, nelze u učitelů s vyplněným osobním číslem editovat jejich login a osobní číslo
  • POZOR! - po změně zaškrtnutí nelze hned pracovat na stránce Číselníky s číselníkem učitelů. Je třeba aplikaci nejdřív restartovat, jinak se změněný režim neprojeví!
 • Blokovat změnu os. údajů učitele s vyplněným os. č.
  • je-li zaškrtnuto, nelze u učitelů s vyplněným osobním číslem editovat jejich osobní údaje
 • Blokovat editaci položek v číselníku ÚSTAV dle IDORG
  • je-li zaškrtnuto, pak v číselníku ÚSTAV, pokud bude vyplněna položka IDORG, nebude možné editovat položky: Název, Anglický název, Zkratka, IDORG.
 • "Používat vlastní obory pro stáže a DZS MŠMT
  • Je-li zapnut, tak:
   • V číselníku "Obory" lze zakládat obory určené jen pro stážisty a DZS MŠMT.
   • V aplikaci Student se zapne kontrola na "správný obor" vzhledem k aktuální hodnotě financování studia. Při ukončení editace studia přes tlačítko "OK" u financování 11 kontroluje správné použití oboru "pro stáže / DZS MŠMT".
    Financování "11 - cizinec na krátkodobém studijním pobytu na české VŠ" - je povoleno pouze u oboru pro stáže.
    Financování "7 - cizinec, hrazeno ze zvláštní dotace dle evidence Domu zahr. služeb MŠMT" - je povoleno jak u oboru pro stáže, tak u ostatních oborů.
Verze aplikací

Evidence poplatků - nastavení hodnot, které se používají při generování poplatků za studium.
On-line platby s parametrem Platební brána
Anonymizovat šk. rok - funkce pro anonymizaci dat v archivu uchazečů
Studentské práce - všechny položky se zadávají ve dnech
Promoce