Tisk "Osvědčení - praktická sestra"

Student » Stránka Zkoušky » ZKOUŠKY » Tisk "Osvědčení - praktická sestra"

Pouze pro lékařské fakulty UK:
Na záložce "Zkoušky", u studií magisterských studijních programů (DRUH.KOD je "N", nebo "M"), kteří studují ve 4. a vyšším ročníku, je přístupné tlačítko 4236.png.
Student musí mít v "Průběhu studia" informaci o splnění povinností pro 4. ročník, na osvědčení se, pokud byl vybraný předmět splněn před splněním povinností 4. ročníku, tiskne datum splnění povinností 4. ročníku. Jinak se tiskne datum splnění vybraného předmětu.
Pokud v průběhu informace není, zobrazí se hláška:


Akce je přerušena a je třeba tuto informaci doplnit.

Pokud je v seznamu zkoušek kurzor na zkoušce, která má Splněna celkem (ZSPLCELK = 'S'), je uživatel dotázán, zda se má vygenerovat osvědčení o přiznání kvalifikace "Praktická sestra" s uvedením vybraného předmětu:


Při kladné odpovědi je třeba nastavit parametry tisku: