Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Aplikace Zápis předmětů a rozvrhu nahrazuje dřívější funkčnost dvou modulů - "Zápis předmětů" a "Přihlašování k rozvrhu". Aplikace umožňuje práci v několika odlišných režimech:
V režimu standardního zápisu si student může zapsat libovolný předmět z jeho studijního plánu nebo vyhledat libovolný předmět. (Možnosti vyhledávání předmětů se liší dle nastavené konfigurace - viz konfigurace aplikace)
V režimu přednostního zápisu má student možnost zápisu libovolného předmětu z plánu a všech dalších předmětů, které nemají nastaven atribut "Při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu". více popsáno v další kapitole

Události harmonogramu, které aplikace využívá

Priorita volby režimu
Aplikace při každém spuštění volí režim podle aktuálně platného harmonogramu, postup je následující:
  1. Je platná událost WPREDMSTPR? -> Je povolen zápis a nastaven přednostní zápis předmětů
  2. Je platná událost WPREDMST? -> Povolen zápis předmětů
  3. Je platná událost WROZST? -> Je povolena změna v rozvrhu v tomto roce (pokud neplatí události WPREDMSTPR a WPREDMST, nastaví se rok a semestr této události pro prohlížení zápisu)
  4. Je platná událost WPREDMSTR? -> Je nastaveno prohlížení zapsaných předmětů
  5. Není-li platná ani jedna z výše uvedených událostí, je nastaveno prohlížení zapsaných předmětů v aktuálním roce.

Režimy zápisu a události harmonogramu, které musí být nastaveny
RežimWPREDMSTWPREDMSTPRWROZVSTWPREDMSTR
Prohlížení zápisu a rozvrhu v aktuálním roce a semestru---o
Prohlížení zápisu a rozvrhu v jiném roce než aktuálním---ANO
Zápis předmětů bez rozvrhuANO--o
Zápis předmětů včetně rozvrhuANO-ANOo
Přednostní zápis bez rozvrhu-ANO-o
Přednostní zápis včetně rozvrhu-ANOANOo
Přihlašování k rozvrhu (bez zápisu předmětů)--ANOo
Všechny události (kromě WPREDMSTR - prohlížení) umožňují použití filtrů na studenty. Pomocí těchto filtrů lze povolit zápis pouze pro určitou skupinu studentů. Je možné takto i rozlišit studenty, kteří mají možnost se zapisovat pouze na rozvrh nebo pouze do předběžného zápisu. Je důležité, aby časy i filtry událostí pro zápis a rozvrh odpovídaly, má-li být zápis předmětů s rozvrhem současně.
Naopak, rozdílnými filtry u zápisových a rozvrhových událostí lze nastavit zápis s rozvrhem pro určitou skupinu studentů (např. prezenční studenti) a pouze zápis bez RL pro jinou skupinu (např. kombinovaná forma studia).