Konfigurace modulu

Zápis předmětů a rozvrhu » Konfigurace modulu

Následující tabulka zobrazuje všechny konfigurační parametry modulu Zápis předmětů a rozvrhu nastavované ve Správě SIS. Tučně jsou zobrazeny defaultní hodnoty.

ParametrHodnotyKomentářPoznámka
P_prednostnitrue, falsePředností zápis použít pouze pro povinné předměty plánu? Přednost budou mít studenti pouze u předmětů, které mají v plánu uvedeny jako povinné.  
anketatrue, falsePokud je platný harmonogram pro anketu, student může zapisovat předměty a rozvrh pouze v případě, že má v anketě ohodnoceny všechny předměty 
auto_filtrtrue, falseAutomatický rolead seznamu v menu Zápis vlastní po zápisu předmětu.Hodnotu smí měnit pouze rektorátní administrátor
auto_zapis_rltrue, falseAutomatický zápis na RL v případě, že je pro daného studenta určený jen jeden lístek pro daný typ RL 
blok_zobr_semtrue, falseV menu Zápis (standard) zaškrtnout ve filtru možnost Zobrazit předměty z obou semestrů 
bodyVBODY - vbody
VEBODY - vEbody
Které body zobrazovat z tabulky POVINN? 
budouci_semestrtrue, falseV případě, že není platná žádná událost umožňující přáci s modulem, nabízet místo aktuálního roku a semestru rok a semestr nejbližší budoucí události 
cekackatrue, falseUmožnit studentům zapsat se do pořadníku na předmět/RL? 
chraneny_rozvrhtrue, falseJe-li použit parametr "paralelky_kruh", a současně parametr "chraneny_rozvrh", vztahuje se ochrana paralelek pouze na ty předměty,
které pro daný rok a semestr mají ve vlastnostech RN_PULPREDMET nastaveno, že jsou chráněné
 
delka_prefixu4Délka prefixu, pokud je v parametru filtr povoleno filtrování dle prefixu 
do_kdy_hlidat Počet dní, o které je možné prodloužit zápis do čekačky za poslední událost, aby vyučující mohl studenty zapsat sám podle jejich zájmu
Hodnota 0 znamená shodně s harmonogramem a kontrolovat horní hranici, nevyplněná hodnota - parametr se nepoužívá, student může napsat libovolné datum.
Povolené rozmezí: <0;99>.
Vyplnění je kontrolováno regulárním výrazem
doporuceny_rocniktrue, falseUmožnit výběr doporučeného ročníku v plánu
při vypnutém parametru se plán omezí pouze na bloky doporučené pro ročník zápisu
 
doufazovy_zapis Počet dní +- od začátku ZIMNÍHO semestru, od kdy se má ignorovat parametr "paralelky_kruh"
Hodnota 0 znamená od začátku semestru, nevyplněná hodnota - parametr se nepoužívá.
Povolené rozmezí: <-99 23:59;+99 23:59>, mezi znaménkem a číslicí nesmí být mezera.
Mezeru a hodiny a minuty není povinné vyplňovat.
Pozor, je třeba počítat s případnou změnou času na letní či zpět.
Vyplnění je kontrolováno regulárním výrazem
doufazovy_zapis2 Počet dní +- od začátku LETNÍHO semestru, od kdy se má ignorovat parametr "paralelky_kruh"
Hodnota 0 znamená od začátku semestru, nevyplněná hodnota - parametr se nepoužívá.
Povolené rozmezí: <-99 23:59;+99 23:59>, mezi znaménkem a číslicí nesmí být mezera.
Mezeru a hodiny a minuty není povinné vyplňovat.
Pozor, je třeba počítat s případnou změnou času na letní či zpět.
Vyplnění je kontrolováno regulárním výrazem
filtrgarant - Garant
sekce - Sekce
prefix - Prefix kódu předmětu
kod - Kód předmětu
trida - Třída
skupina - Skupina
nazev - Název
jazyk - Jazyk výuky
kapacita - Volná kapacita
nepravidelna - Nepravidelná výuka
Možnosti filtrování předmětů na záložce vlastní 
filtr_kruhtrue, falseMUP - ve výběru dle filtru omezit předměty dle kruhu studenta 
filtr_pov_prdmschvalene - Stav žádostiMožnosti filtrování předmětů na záložce Povolené předměty 
info_kdy_kredityrekvizity - Bude započítáno po splnění rekvizit.
neslucitelnosti - Nebude započítáno při splnění neslučitelností.
dvousemestralni - Bude započítání po splnění druhého semestru dvousemestrálního předmětu
Zobrazit u kódu předmětu informace o tom, kdy budou započítány kredity.
Shodný parametr je k dispozici i pro modul zkous_st.
 
jazyktrue, falseZobrazovat v seznamech paralelek sloupeček jazyk výuky? 
jen_zkontrolovanetrue, falseUmožnit studentům fakulty zápis pouze na ty předměty dané fakulty, které prošly kontrolou prováděnou před počátkem zápisu a po významné změně ve výsledcích studenta. 
kapacita_RL_studtrue, falseZobrazovat v seznamech předmětů kapacitu pouze z RL určených pro přihlášeného studenta - bere se v úvahu nastavení parametru paralelky_kruh 
kontrolanone - žádná
normal - jednoduchá
enforced - vynucená
Kontrola zápisu programem KoZa:
* jednoduchá - student vyvolá žádost o kontrolu, je povoleno zapsat jakýkoliv předmět
* vynucená - student vyvolá žádost o kontrolu, zapsat je možné pouze předem zkontrolované předměty
 
kontrola_planutrue, falseZobrazí tlačítko pro vynucenou kontrolu celého plánu. Bere se v úvahu jen tehdy, je-li zapnuta kontrola enforced 
kontrola_splnenychkontrola_aktivni - false
kontrola_P_predmetu - false
nemusi_splnit
Kontrolovat, zda student splnil všechny předměty s povolenými výjimkami. Aby byla kontrola aktivní, musí být parametr kontrola_aktivni vyplněn!
kontrola_P_predmetu - pokud má student plán, kontrolují se pouze povinné předměty z plánu, jinak všechny zapsané předměty
nemusi_splnit - je kód velké skupiny předmětů, které student nemusí mít splněny.
 
limit_MS_zkoustrue, falseDo limitu malé skupiny započítávat údaje z PZAPIS a ZKOUS pro daný rok. 
limit_prednostnitrue, falsePočítat limity skupin předmětů v režimu přednostního zápisu? Při dosažení limitu není další zápis předmětu povolen. 
max_predmetu Maximální počet předmětů, které si student může pomocí aplikace zapsat 
max_predmetu_kterekontrola_vsechny - true
kontrola_P_predmetu - false
kontrola_PV_predmetu - false
kontrola_V_predmetu - false
nepocitat
Které předměty se mají započítávat do kontroly počtu zapsaných předmětů. Pokud není vyplněna ani jedna možnost, počítají se všechny zapsané předměty!
kontrola_P_predmetu - pokud má student plán, počítají se pouze povinné předměty z plánu, jinak všechny zapsané předměty
kontrola_PV_predmetu - pokud má student plán, počítají se pouze povinně volitelné předměty z plánu, jinak všechny zapsané předměty
kontrola_V_predmetu - pokud má student plán, počítají se pouze volitelné předměty z plánu, jinak všechny zapsané předměty
nepocitat - je kód velké skupiny předmětů, které nebudou do limitu započítány.
 
max_predmetu_paramtrue, falseNačíst omezení na počet zapsaných předmětů z fdoparam 
menuzapsat_plan - Zapsat (studijní plán) = zápis předmětů ze studijního plánu studenta (bloky v aplikaci Tajemník)
zapsat_blok - Zapsat (standard) = zápis předmětů z bloků zadaných v aplikaci Student
zapsat_filtr - Zapsat (vlastní) = zápis libovolného předmětu povoleného pro zápis
zapsat_phdisp - Zapsat (IDP pro doktorandy) = zápis předmětů ze studijního plánu studenta doktorského studia, který si vytrořil v modulu phdisp
evid_list - Evidenční list = odkaz na vygenerování evidenčního listu
Které položky v menu zobrazit / povolené funkce? 
nahradit_zrusenetrue, falseV nabídce plánu nahradit zrušené a nevyučované předměty záměnnostmi 
neurceny_jazyk Počet dní +- od začátku semestru, do kdy je možno mít nevyplněný jazyk výuky u rozvrhového lístku předmětu vyučovaného ve více jazycích
Hodnota 0 znamená od začátku semestru, nevyplněná hodnota - parametr se nepoužívá.
Povolené rozmezí: <-99;+99>, mezi znaménkem a číslicí nesmí být mezera.
Vyplnění je kontrolováno regulárním výrazem
neverejnetrue, falseZobrazovat v seznamech předmětů pro zápis neveřejné předměty 
nezobrazit_limittrue, falseNezobrazovat v blocích limity skupin. Při použití parametru limit_prednostni a současném režimu přednostním zápisu je parametr ignorován 
paralelkatrue, falseDopočítávat kruhy pro okruhy studentů z ostatních údajů o paralelkách. 
paralelky_kruhdruh - Druh studia
program - Program
rocnik - Ročník studenta
obor - Obor
kruh - Studijní kruh
forma - Forma studia
Možnosti filtrování rozvrhových lístků dle okruhů studentů 
plan_rocnikne - parametr nepoužít
jen_rocnik - omezení pouze na předměty doporučené pro daný ročník
do_rocniku - omezení pouze na předměty od prvního do aktuálního ročníku včetně
Omezit načtení bloků plánu pouze pro zadaný ročník 
plan_vyber_jednofak1 - pouze předměty z aktuální fakulty
A - předměty ze všech fakult
Výchozí nastaveni filtru předmětů pro jednofakultní studia 
plan_vyber_multifak1 - pouze předměty z fakulty 1
2 - pouze předměty z fakulty 2
A - předměty ze všech fakult
Výchozí nastaveni filtru předmětů pro jednofakultní studia 
plan_zobr_semtrue, falseV menu Zápis (studijní plán) zaškrtnout ve filtru možnost Zobrazit doporučené předměty tohoto semestru 
posunute_plnenitrue, falseZnemožní nový zápis předmětu s posunutým plněním, pokud student tento předmět má zapsaný v předchozím roce a předmět není dosud splněn 
posunute_plneni_rozvrhtrue, falseSmí se student přihlašovat k rozvrhu u předmětů s posunutým plněním? 
povinn2ustavtrue, falseRozšíření vyhledávání v menu Zápis(vlastní) o předměty, kde je daný ústav uveden v tabulce "povinn2ustav" 
poznamkapredmet - Zobrazení poznámky v seznamu předmětů pro zápis (sloupec ptext1 v povinn)
predmet_fenix - Zobrazení poznámky v seznamu předmětů pro zápis (poznámka k předmětu v plánu Fénix - poznamka/apoznmka v tabulce fe_povinn)
blok - Zobrazení poznámky v blocích předmětů pro zápis podle plánu (pro staré plány povinn.vtext1-3 z MS, pro Fénix fe_skupina.poznamka)
Zobrazovat poznámku? 
predmety_bez_rltrue, falsePovolit zápis i na předměty, které nemají žádnou paralelku? (pouze v režimu zápisu s rozvrhem) 
prerusen Počet dní od začátku semestru, kdy musí nejpozději přerušenému studentovi skončit přerušení
Hodnota 0 znamená od začátku semestru, nevyplněná hodnota - přerušený student si nesmí zapisovat předměty a rozvrh.
Povolené rozmezí: <0;99>.
Vyplnění je kontrolováno regulárním výrazem
rl_infoucitel - Seznam učitelů lístku
poznamka - Poznámka k rozvrhu
Které rozšiřující informace o rozvrhu se mají zobrazit ve sloupci rozvrh v menu Zapsané 
rl_pouze_pzapis0 - musí být zapsán alespoň jeden RL
1 - zápis rozvrhových lístků je nepovinný
V - předmět je možno zapsat pouze tehdy, pokud jsou zároveň zapsány všechny typy RL
Umožnit studentům předběžný zápis předmětu bez volby paralelky? (pouze v režimu zápisu s rozvrhem) 
rocnik_prednostnitrue, falseBrát v úvahu i doporučený průběh studia při přednostním zápisu? Přednost budou mít studenti v tom ročníku, pro které je daný předmět určen v doporučeném průběhu studia.  
roz_jen_zkoustrue, falsePovolit zápis na paralelky pouze pro závazně zapsané předměty 
roz_skrtnoutRWEB - podle RL v rozvrhu
RSWEB - podle zapsaneho RL u studenta
Odhlašování z RL kontrolovat podle RL v rozvrhu (ROZVRH) anebo podle zapsaného RL u studenta (ROZVST) 
rozokruhtrue, falseZobrazovat v seznamech paralelek sloupeček okruh? 
szn_studjmeno - Příjmení a jméno
rocnik - Ročník
kruh - Kruh
obor - Obor
Které informace o studentech přihlášených na paralelku se mají zobrazovat. Pokud není zaškrtnuto 'jmeno', seznam se nezobrazí vůbec. 
tlacitko_stromtrue, falseZobrazit v novém okne stromovou strukturu plánu 
trideni_filtrtrue, falseUmožnit třídění v seznamu předmětů v menu Zápis (vlastní) 
ukoncentrue, falsePovolit zápis ukončeným studentům 
vice_listkutrue, false  
volitelnetrue, falseNabízet pouze volitelné předměty pro zapsání? Je-li tato volba zapnutá, nabídnou se pouze předměty s atributy 'Povolen pro zápis na webu' A 'Volitelný předmět'. Při vypnuté konfiguraci se nabídnou všechny předměty. 
volitelne_bloktrue, falseV menu Zápis (standard) nabízet z bloků pouze ty předměty, které mají zaškrtnut atribut 'Povolen pro zápis na webu'? Pokud je současně zapnut i parametr 'volitelne', budou se zobrazovat pouze předměty s atributy 'Povolen pro zápis na webu' a 'Volitelný předmět'. Při vypnuté konfiguraci se nabídnou všechny předměty bloku. 
zakaz_absolvtrue, falseZakázat zápis neopakovatelných předmětů splněných již v absolvovaném studiu. 
zamek_jen_predmetytrue, falseZamknout pouze pro zápis předmětů, rozvrh je možno dál měnit dle harmonogramu.
Má smysl pouze při zapnutých kontrolách a při zámku zápisu.
 
zamek_kontrolatrue, falsePovolit uzamknout zápis pokud kontrola zkončila chybou?
Má smysl pouze při zapnutých kontrolách a při zámku zápisu.
 
zamek_zapisutrue, falsePoužívat ukončování/zamykání zápisu? 
zapis_11true, falsePro studenty s financováním 11 ignorovat konfigurační parametry volitelne a max_predmetu_param 
zobr_kap_RLtrue, falseRozšíření filtru o možnost Zobrazit pouze předměty s volnou kapacitou - bere se v úvahu parametr rl_pouze_pzapis 
zobr_plan_MSne - parametr nepoužít
semestr - striktní kontrola semestru v bloku
vsechno - bloky zapsané pro zimní semestr se zobrazují celý rok
Zobrazovat předměty plánu studenta seskupené dle malých skupin 
zobraz_zkontrolovanetrue, falsePři nastavené vynucené kontrole zobrazí pouze ty předměty, které již prošly kontrolou 
zobrazovani_blokurozsirene - jednotlivé skupiny předmětů zvlášť + filtrování
zakladni - všechny předměty sloučeny do jediného bloku
bloky - skupiny předmětů dle hlavních bloků + filtrování
Jak zobrazovat bloky předmětů - záložka 'zapsat(standard)'. V základním režimu jsou vždy zobrazeny všechny předměty. V rozšířeném režimu jsou předměty rozřazeny do jednotlivých skupin předmětů, lze je filtrovat (zobrazit pouze určitou skupinu). Režim bloky stejně jako rozšířený režim, ale bez rozdělení na jednotlivé malé skupiny. 

Limity u skupin PV a V předmětů
Limity u skupin PV a V předmětů