Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Výběrem příkazu Nový vyučující či kliknutím na ikonku 278.png otevřeme okno Nová osobaNejdříve je nutno zjistit, zda-li zadávaná osoba (či dokonce učitel!) již neexistuje. K tomuto účelu použijeme výběrová kritéria ve spodní části okna. Je nutné si uvědomit, že musí platit všechny podmínky současně. Proto pozor na zaškrtávací políčka zobrazit jen uživatele, kteří nejsou učitelé (existují jejich osobní údaje, ale nemají žádný kód učitele), hledat pouze mezi existujícími učiteli v IS Studium a zobrazit jen učitele s vyplněným datem nar. (tato volba je k dispozici pouze při využití filtru na Rok/Datum nar.).
Filtrovat podle data narození - položka Rok / Datum nar. - lze třemi způsoby:
  1. podle Roku narození - je třeba zadat ve formátu RRRR (např. 1980)
  2. podle Dne a měsíce narození - je třeba zadat ve formátu DD.MM. (např. 1.2.)
  3. podle Data narození - je třeba zadat ve formátu DD.MM.RRRR (např. 1.2.1980)
Pokud je zaškrtnuta položka Dřívější příjmení, hledá se "Příjmení / Název / Dřívější příjmení obsahuje"

Pokud zadané podmínce vyhovují nějaké osoby, zobrazí se jejich seznam v horní polovině okna. Jedna osoba se zde může vyskytovat vícekrát, pokud učí na více fakultách a má tudíž přiděleno více kódů učitele. Chceme-li založit nového vyučujícího pomocí již existující osoby, použijeme po označení příslušného řádku tlačítko Použít vybranou osobu. V případě, že tato osoba již figuruje na fakultě (za kterou pracujeme) jako učitel, je nám toto oznámeno a příslušná karta se neotevře.
Při zakládání nového učitele nelze použít zesnulou osobu. Po stisku tlačítka "Použít vybranou osobu" program na tuto skutečnost upozorní a k založení nového učitele nedojde.Jestliže nově zadávaná osoba nebyla pomocí výše zmíněného filtru nalezena, založíme ji tlačítkem Založit novou osobu.
Nyní se v obou případech otevře formulář Učitel - školitel. V prvním případě (použili jsme existující osobu) s předvyplněnými známými informacemi, ve druhém případě prázdný. Práce s tímto formulářem je popsána zde.

Při zakládání nové osoby z osoby již existující, pokud tato osoba ještě není v číselníku učitelů a zaměstnanců, přenese se k zakládané osobě také rodné číslo, datum narození a pohlaví.

Pouze pro MFF UK

Pro MFF UK bylo přidáno omezení, které dovolí založit novou osobu jen tehdy, když je splněna jedna z následujících podmínek:
  1. má zadané UKČO (Osobní číslo (ID osoby))
  2. má zadané rodné číslo a zároveň občanství (kvůli Slovákům).
  3. má uvedené datum narození a zároveň státní občanství a zároveň pohlaví.
Kontrola se provádí při ukončení editace tlačítkem "OK".