Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Kontroly plnění povinností jsou přiřazovány k jednotlivým studijním plánům, aby se dalo zjistit, zda student studuje dostatečně intenzivně a dostatečně kvalitně svůj obor.
V okně Studijní plány - kontroly přísluší pravá část Kontrolám.
Zde je nám umožněno tyto kontroly vytvářet, prohlížet, měnit a rušit.
Okno pro editaci kontroly či novou kontrolu otevřeme kliknutím na ikonky 300.png či 301.png, nebo dvojitým kliknutím na vybrané řádce kontroly, případně výběrem ze seznamu, který se otevře po stisknutí pravého tlačítka myši na daném řádku.
Při použití ikony 2639.png pro vytvoření nové kontroly kopií se program zeptá, zda se má z aktuálního plánu odebrat původní kontrola, tj. ta, ze které se dělala kopie. Po kladné odpovědi se zruší přiřazení původní kontroly k aktuálnímu plánu.

305.png

Při kontrole ve Studentovi nebo v Koze se při kontrole termínu, kde je kontrola zařazena, opíše text poznámky na začátku (nebo na konci) kontroly příslušného plánu.

Zrušení kontroly docílíme u vybrané kontroly kliknutím na ikonku 302.png.
Pozor! Lze toho docílit pouze v případě, že tato není přidělena plánu!

S předměty, které kontrola obsahuje, je možno dále pracovat pomocí ikonek 270.png 266.png 268.png 272.png obvyklým způsobem viz zde