Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Menu Výběr předmětů umožňuje pracovat s tabulkou předmětů, vyhledávat v ní, přidávat nový předmět a měnit záznamy již existujícího předmětu. Dále je zde možno vytvářet a modifikovat velké a malé skupiny předmětů.

Okno s touto tabulkou dostaneme do popředí pomocí ikony 276.png, případně z jeho minimalizované podoby v dolní části pracovního oknaVýznam barevného podkladu jednotlivých řádek

V okně Výběr předmětů můžeme upravit počet a obsah zobrazených řádek tabulky pomocí filtru:

Možnosti zadání podmínek filtru:

Tlačítkem Výběr dojde k potvrzení podmínek výběru a k jeho provedení.
Všechny zadané podmínky výběru musí platit najednou!

Pokud výsledek výběru není prázdný, je vždy označen jako aktivní právě jeden záznam.

Třídění a řazení zobrazené tabulky
V modulu Tajemník lze v seznamech přesouvat přetažením sloupce myši pořadí sloupců či měnit jejich velikost a tak si vzhled tabulek přizpůsobit dle svých požadavků. Do původního nastavení se lze vrátiti přes menu Systém/Nastavit původní pořadí a šířky sloupců.
Tabulku lze třídit dle jednotlivých sloupců kliknutím na název sloupce. Třídit můžeme dle následujících sloupců:
V tabulce se zobrazují další informace o předmětu:
V šedém řádku pod seznamem předmětů se zobrazuje celý název, examinace, kredity a první garant vybraného předmětu:
1162.png

V tabulce Výběr předmětů jsou k dispozici následující akce:

Kliknutím pravým tlačítkem myši na jednotlivé řádky se nám rozvine seznam možných úkonů.

Filtr, třídění, velikosti a pořadí sloupců a velikost okna zůstávají pro daného uživatele zachovány i při příštím spuštění programu.