Bloky

Tajemník » Úvod k programu Tajemník » Bloky

Menu Výběr bloků předmětů umožňuje pracovat s tabulkou bloků předmětů, vyhledávat v ní, přidávat nový blok a záznamy již existujícího opravovat. Dále je zde možnost celý blok zrušit. Bloky slouží k popsání doporučeného průběhu studia, tj. povinných, povinně volitelných, event. volitelných předmětů k plánu studenta. Dále se zde popisují státnicové předměty plánu.

Každý studijní plán, který se přiděluje studentům a plán pro samostatnou kontrolu (pro kontrolu "půloboru") by měl mít definované bloky povinných a povinně volitelných předmětů a státnicové předměty. Bloky povinných a povinně volitelných předmětů se použijí pro kontrolu maximálního procenta získaných bodů za volitelné předměty na konci úseku studia.
Existují 3 typy bloků:
Každý blok může obsahovat pouze malé skupiny a to max. 10, malá skupina se v bloku nesmí opakovat. Ročník nula se semestrem 1 popisuje bloky předmětů bez určení ročníku, které si je možné zapsat kdykoliv v průběhu studia. Semestry se označují takto: 1 znamená blok pro úsek studia v délce celého roku, pokud ve stejném ročníku není definován alespoň jeden blok se semestrem 2 (letní), v tom případě znamená 1 semestr zimní.

- okno s touto tabulkou dostaneme do popředí pomocí ikony 282.png, případně z jeho minimalizované podoby v dolní části pracovního okna nebo ikonou 2636.png z okna Studijní plány a k nim příslušející kontroly.

Pokud výsledek výběru není prázdný, je vždy označen jako aktivní právě jeden záznam a s ním se pracuje.Zobrazení vyhledaných údajů můžeme ovlivnit pomocí filtru v dolní části okna. Jednotlivá kritéria musí platit současně, filtrování podle názvu není citlivé na diakritiku a velikost písmen. Výběr potvrdíme stiskem tlačítka Výběr.
Pro snazší orientaci v tabulce ji lze třídit kliknutím na název sloupců:

Filtr, třídění, velikosti a pořadí sloupců a velikost okna zůstávají pro daného uživatele zachovány i při příštím spuštění programu.

Kliknutím pravým tlačítkem myši na jednotlivé řádky se nám rozvine seznam možných úkonů.

Na horní liště nalezneme čtyři ikonky sloužící k přechodu na další akce:

A dvě tlačítka:

Změna SZ v přiřazeném plánu - Správce
Změna SZ v přiřazeném plánu - Správce
Změna SZ v přiřazeném plánu - Koordinátor
Změna SZ v přiřazeném plánu - Koordinátor