Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Zde se zaměříme na provázanost studijních plánů a kontrol.
Základním oknem, ze kterého budeme vycházet, je okno Studijní plány - kontroly. Dostaneme jej do popředí pomocí ikony 281.png, případně z jeho minimalizované podoby v dolní části pracovního okna.

1138.png

Práce s částí Studijní plány je popsána zde a s částí Kontroly zde.

K výběru jednotlivých studijních plánů můžeme použít filtr.
Po stisknutí tlačítka Výběr dojde k výběru položek dle zadaných kritérií (musí platit všechna současně).
Studijní plány můžeme rovněž třídit poklepáním na nadpis sloupce
V dolní části okna je zobrazen použitý filtr i třídění.
Vpravo nahoře v hlavičce se zobrazuje text Počet studií: POČET. Je to počet neukončených studií (bez Z, A), která mají plán z aktuální řádky v seznamu plánů.
Obarvení sloupců v seznamu plánů:
Obarvení řádků v kontrolách k jednomu stud.plánu - pouze pro samostatné podplány - viz obrázek výše
Tlačítko Zobraz akt.plán: je-li v aktuální kontrole vyplněný plán a zmáčkne se toto tlačítko, vybere se tento plán a zobrazí se jeho kontroly. Tlačítko Zpět slouží k návratu na předcházející výběr plánů po použití tlačítka Zobraz akt.plan.

Na výše uvedeném obrázku je červeně zvýrazněna část rozvinutého seznamu akcí příslušejících k jednomu studijnímu plánu (seznam se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na řádek).
Přidat přiřazení nebo 311.png - umožňuje k vybranému studijnímu plánu přiřadit nové kontroly
- otvírá následující okno

309.png

V tomto okně jsou zobrazeny veškeré definované kontroly. Jejich počet můžeme výrazně snížit použitím filtru:
Po stisknutí tlačítka Výběr dojde k výběru položek dle zadaných kritérií (musí platit všechna současně).
Kontroly můžeme rovněž třídit
V dolní části okna je zobrazen použitý filtr i třídění.

Následující ikonky pro práci s jednotlivými kontrolami již byly popsány

Pro výběr kontrol k přiřazení použijeme ikonku 310.png nebo dvojité kliknutí.
Tato ikonka slouží jako přepínač. Označuje jednotlivé řádky kontrol tyrkysovou barvou, případně již označené řádky odznačí!
Vytvoří-li se nová kontrola při přidávání kontrol do plánu, tak se tato nově vytvořená kontrola rovnou obarví (označí) jako kontrola, která se bude přidávat do plánu. Toto se týká nové kontroly i kopie.
Pozor! Při změně filtru zůstávají označené řádky označeny, i když nejsou vidět.
Tlačítkem OK pak vybrané kontroly přiřadíme k zadanému studijnímu plánu.

Zrušit přiřazení nebo 312.png - odejme označenou kontrolu studijnímu plánu
Pozor! Přiřazení je zrušeno bez dalšího upozornění.