Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Hledání studentů nebo uchazečů

Nejjednodušší vyhledání záznamu představuje „ruční“ prohledávání tabulky studentů na stránce Výběr, tj. procházení tabulky pomocí:




Další způsoby vyhledávání lze uplatnit nejen na stránce Výběr, ale i na jakékoli stránce formuláře.

Rychlý výběr
Pro ještě pohodlnější vyhledávání je možné použít tzv. rychlý výběr. Volbou Pomůcky-Rychlý výběr (klávesa F3) nebo ikonou Rychlý výběr se vyvolá okno Rychlý výběr.


Rychlý výběr - Student
Rychlý výběr - Student
  
Rychlý výběr - Uchazeč
Rychlý výběr - Uchazeč

Tento způsob vyhledání studenta pracuje bez ohledu na nastavený filtr, ale filtr přidělený roli se bere v úvahu. Tedy např. v referentské roli „Moji“ se vyhledává vždy pouze ve Vašich studentech, ale nebere se ohled na to, že máte právě teď nastavený filtr třeba na jeden obor.




Příklad nastavení na obrázku (s výběrem přednastavené položky Příjmení) se projeví následovně na záložce Položky:



Poznámka: Okno je jedno z těch, která mohou zůstat trvale otevřená. Jak přecházet mezi ním a oknem s údaji o studentech je popsáno dále v kapitole Rychlé přecházení mezi okny.
Poznámka: Vyhledání studenta Rychlým výběrem je daleko rychlejší než dále popsaný Skok. Má také tu výhodu, že se výběr dělá bez ohledu na právě nastavený filtr. Další výhodou je, že se nemusí vyhledávat jen podle jména, ale i podle jiných údajů.

Volbou Pomůcky-Skok (klávesa F2) nebo ikonou Skok se vyvolá okno Skok v nastaveném filtru:




Dále popsaný postup při vyhledávání je vhodný tehdy, máte-li velký rozsah tabulky (např. celý 1. ročník) a potřebujete vyhledat studenta např. podle jména nebo jen víte, že jeho jméno začíná na Nová (takže Novák nebo Nováček ...).
Vyhledání studentů podle určitých kritérií (dle jména, ročníku, ...) se vždy provádí pouze v nastaveném filtru!
Okno má dvě části:
Vyhledávání podle jména:

Vyhledávání podle nastaveného třídění:
Výsledek vyhledání:
Okno Skok v nastaveném filtru se uzavře kliknutím na tlačítko Zmiz.
Patrně nejčastějším případem hledání záznamu ve studijní agendě je hledání podle jména. Jistě si umíte představit, jak neustále mažete vstupní pole pro příjmení a zadáváte nové příjmení.
Tuto činnost usnadňuje pravé tlačítko myši - viz obrázek:



Rychlé třídění
Pro potřeby rychlého setřídění hodnot ve výběru je možné použít tzv. rychlé třídění. Vyvolá se kliknutím na hlavičku libovolného sloupce tabulky na hlavní stránce výběru studentů:



Prvním kliknutím se daný sloupec setřídí od nejmenší hodnoty po největší

1080.png

Druhým kliknutím od největší hodnoty po nejmenší

1081.png

Poslední kliknutí vrátí hlavní nastavené třídění.
Nastavení rychlého třídění se projeví červeným písmem u zobrazení vpravo dolu: