Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Na kterékoli stránce v rámci karty uchazeče je možné vyvolat volbu Hromadné/Vyplňování a změny údajů...
Zobrazí se okno Hromadné vyplňování, které má standardní ovládání, které bylo popsáno v dílu III viz Zde. Ukažme si proto na příkladu, jak efektivně využít hromadné vyplňování.

Příklad: Chceme formou tabulky vyplnit položku Označení společné (podobně by se řešilo např. vyplňování dílčích výsledků přijímací zkoušky do položek Zk. 1, Zk. 2 a Zk. 3).

Obecný postup:

Podrobný postup:

620.png


621.png


622.png


623.png


624.png

Další možnosti hromadného vyplňování najdete v dílu III viz Zde. Doporučujeme podrobné prostudování!