Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Dalšími dvěma hromadnými operacemi jsou kontrola vyplnění a přepočet studijního programu a oborů SIMS. Pouští se volbou Hromadné-Kontrola vyplnění st. programů a oborů SIMS a Hromadné-Přepočet st. programu a oboru SIMS. Po stisknutí tlačítka Pracuj se provede požadovaný výpočet.

632.png    634.png

Na ukončení výpočtu nás upozorní okno

633.png