Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Modul Výsledky zkoušek nabízí větší množství konfiguračních parametrů, kterými lze dramaticky změnit vzhled celé aplikace.
Následující tabulka zobrazuje všechny konfigurační parametry modulu Výsledky zkoušek nastavované ve Správě SIS. Tučně jsou zobrazeny defaultní hodnoty.

ParametrHodnotyKomentářPoznámka
celkove_souctytrue, falseZobrazit celkové počty bodů (+průměr, pokud je povolen)? ...nemá smysl, pokud není zapnutý multi_rok 
ceske_datum_vzdytrue, falseZobrazovat vždy i na anglických stránkách české datum? 
info_kdy_kredityrekvizity - Bude započítáno po splnění rekvizit.
neslucitelnosti - Nebude započítáno při splnění neslučitelností.
dvousemestralni - Bude započítání po splnění druhého semestru dvousemestrálního předmětu
Zobrazit u kódu předmětu informace o tom, kdy budou započítány kredity. Shodný parametr je k dispozici i pro modul predm_st2. 
info_osobnistitul - Titul
dat_nar - Datum narození
srozen - Rodné příjmení
srmisto - Místo narození
okres_narozeni - Okres narození
stat_narozeni - Stát narození
srodc - Rodné číslo
sop - Číslo OP
rstav - Rodinný stav
adresa - Adresa (trvalá + přechodná, pokud existuje; aktuální se vytiskne tučně)
adresa_dorucovaci - Doručovací adresa (prázdné políčko pro doplnění studentem)
stelef1 - Telefon
stelef2 - Telefon 2
smobil - Mobil
smail - E-mail
Které osobní informace o studentovi zobrazovat? 
info_studijnisuniverzita - Univerzita
sfak - Fakulta
sroc - Ročník
sobor - Studijní obor
soscislo - Osobní číslo (pouze pro MFF)
sstav - Studijní stav
skruh - Studijní skupina
sfinance - Financování
sskr - Akademický rok studenta
studprum - Studijní průměr (z databáze)
sstcislo - Číslo indexu
sdnzapis - Datum zápisu do nového roku
Které studijní informace o studentovi zobrazovat? 
kontrola_vzdy_szztrue, falseProvádět ke standardním kontrolám vždy i kontrolu na státnice? 
kontrola_zaverecna_dalsi_usek_snstavtrue, falsePovolit závěrečnou kontrolu pro postup do dalšího úseku studia i v případě, že je vyplněn nový studijní stav SNSTAV. 
kontrolytrue, falseNabízet možnost kontrol podle studijních plánů? 
kontroly_splnil1true, falseZobrazit v Kontrolách hodnotu položky "Splnil 1" a datum, pokud student nemá dosud vyplněn nový studijní stav, pokud student má nový studijní stav "podmíněný zápis", tak zobrazit datum do tohoto studijniho stavu? 
kontroly_splnil2true, falseZobrazit v Kontrolách hodnotu položky "Splnil 2" a datum, pokud student nemá dosud vyplněn nový studijní stav, pokud student má nový studijní stav "podmíněný zápis", tak zobrazit datum do tohoto studijniho stavu? 
kontroly_volba_rokutrue, falseUmožnit volbu roku kontroly uživatelem? 
kontroly_zaverecnedalsi_usek - Závěrečná kontrola pro postup do dalšího úseku studia
pred_szz - Kontrola před SZZ
Které závěrečné kontroly umožnit studentovi? (Musí být povolen parametr zadost_o_zaverecnou) 
lhuty_sztrue, falseZobrazit v menu odkaz na Lhůty pro SZ? 
mail_kontrola_pred_szztrue, falseOdeslat email při podání/zrušení žádosti o kontrolu před SZZ referentce studia? 
maily_propadly_terminne - neposílat
jen_sz - jen u SZ (pro předměty typu 1, P, R, D, I)
jen_zkousky - jen pro zkoušky mimo sz
jen_zapocty - jen pro zápočty
vzdy - vždy
Posílat maily o propadlém termínu? 
menu_mailtrue, falseV menu zobrazit odkaz na objednání si zasílání informací emailem? 
multi_roktrue, falseVe filtru lze zvolit více roků najednou 
nahrazeni_pokusufz - Typ examinace: F, Z => nahrazen Z
xhv - Typ examinace: *, X, pokus 0 => nahrazen Z
k - Typ examinace: K, pokus 0 => nahrazen -
Nahradit určité pokusy jiným znakem? 
pdf_hlavicka_caratrue, falseUrčuje, zda se hlavička generovaných PDF (konfigy pdf_hlavicka_*) oddělí od zbytku stránky vodorovnou čárou. 
pdf_hlavicka_nazevfakultytrue, falseUrčuje, zda se do hlavičky generovaných PDF přidává název fakulty (Lang pdf.fak - pokud je lang prázdný, tak název fakulty z databáze) 
pdf_hlavicka_nazevskolytrue, falseUrčuje, zda se do hlavičky generovaných PDF přidává název školy (Lang pdf.vs) 
pdf_hlavicka_obrazek PNG obrázek, který se vloží do hlavičky generovaných PDF souborů. Hodnota je název souboru v adresáři "/res". Obrázek musí být ve formátu PNG! Při prázdné hodnotě nebo pokud soubor neexistuje se nevloží žádný obrázek. Pokud je zapnut jeden z parametrů pdf_hlavicka_nazevskoly nebo pdf_hlavicka_nazevfakulty, zobrazí zmenšený obrázek vlevo od názvu školy/fakulty, jinak se obrázek zvětší na šířku stránky. 
pdf_hlavicka_obrazek_en PNG obrázek, který se vloží do hlavičky generovaných PDF souborů v anglické verzi. Hodnota je název souboru v adresáři "/res". Obrázek musí být ve formátu PNG! Při prázdné hodnotě se použije stejný obrázek jako pdf_hlavicka_obrazek. Pokud je zapnut jeden z parametrů pdf_hlavicka_nazevskoly nebo pdf_hlavicka_nazevfakulty, zobrazí zmenšený obrázek vlevo od názvu školy/fakulty, jinak se obrázek zvětší na šířku stránky. 
pdf_vysplbezne - Běžný výpis
podepsane - Výpis opatřený uznávanou elektronickou znackou
Umožnit tisknout výpis splněných povinností? (Jako ve vyspl) 
pocty_bodutrue, falseZobrazit studentům 3. a 5. ročníků v tiskové verzi počty bodů za předchozí ročníky? 
poznamky_vysledkutrue, falseZobrazit poznámky k hodnocení v přehledu výsledků zkoušek. 
predb_zapis_ukoncentrue, falseZobrazit předběžně zapsané předměty pouze pokud student ukončil zápis (musí být povoleno predbezny_zapis)? (Pouze LFHK) 
predbezny_zapistrue, falseZobrazit na tiskové sestavě předběžně zapsané předměty do příštího roku? 
prehled_plneni_planune - Nezobrazovat
pregrad - Pregraduální
vsichni - Všichni
Zobrazovat záložku Přehled plnění plánu? 
prehled_vysledku_chronologickytrue, falseV přehledu výsledků zobrazit roky chronologicky. V případě hodnoty false je nejprve vypsán aktuální rok a poté starší roky. 
prehledplneni_skryti_zamennostivsechny - Skrýt všechny záměnnosti
nesplnene - Skrýt všechny nesplněné záměnnosti
Výchozí filtrování záměnností v přehledu plnění plánu. (Pomocí zapnutého parametru prehledplneni_volba_zamennosti si může student tuto výchozí hodnotu změnit)
Prázdná hodnota znamená 'Zobrazit všechny záměnnosti'. Též ovlivňuje zobrazení v modulu szz_st.
 
prehledplneni_volba_zamennostitrue, falseUmožnit v přehledu plnění plánu studentovi nastavit vlastnosti zobrazení záměnností (tím může přenastavit výchozí hodnotu v parametru prehledplneni_skryti_zamennosti). Též ovlivňuje modul szz_st. 
prumer_prospechovy_vyznamenanitrue, falseZobrazit v Kontrolách možnost provést výpočet prospěchového průměru pro prospěl s vyznamenáním? 
prumer_stipendijnitrue, falseZobrazit v Kontrolách možnost provést výpočet stipendijního průměru? 
soucty_semestrtrue, falseZobrazit soucty bodu pro kazdy semestr zvlast? 
studijni_plantrue, falseZobrazovat záložku Studijní plán? 
studijni_plan_zobrazitbody - Body (Kredity)Které sloupečky zobrazit v záložce Studijní plán? 
tisk_pdftrue, falseZobrazit v menu odkaz "seznam pro tisk" (PDF formát - pouze pro MFF a CZU)? 
tisk_sloupeckytyp_exam - Typ examinace (musí být navíc zapnut parametr typ_exam)
pokus - Pokus
datum - Datum
zkousejici - Zkoušející
body - Body (Kredity)
splneno - Splněno (za semestr)
splneno_celkem - Splněno (celkem)
Které sloupečky zobrazit i na tiskové sestavě? 
tisk_transcripttrue, falsePovolit tisk transcriptu i domácím studentům. Pokud konfig není povolen, je k dispozici pouze tisk pro přijíždějící stážisty. Pro funkčnost musí být zároveň povolen konfig transcript:transcript_student.  
tisk_vlastnostinova_strana - Každá další tabulka s výsledky bude na nové stránce
tisknout_nesplnene - Tisknout i nesplněné předměty? (Pouze pro tiskovou sestavu CZU)
Vlastnosti tiskové sestavy 
typ_examtrue, falseV přehledu zobrazit sloupec typ examinace? 
ustav_mailtrue, falseZobrazit email ústavu? 
vsechny_pokusytrue, falseV přehledu vypsat všechny pokusy zkoušky? 
vypocet_bodu_partrue, falsePočítat body jako v Parametrech? 
vysledek_btrue, falseZobrazit sloupec Výsledek B? 
zadost_o_zaverecnoutrue, falseZobrazit v Kontrolách žádost o provedení závěrečné kontroly? 
zobrazit_neverejnetrue, falseZobrazovat ve výpisu neveřejné předměty? 

Ukázka celkového součtu i se studijním průměrem
Ukázka celkového součtu i se studijním průměrem

vzhled filtru při zapnuté možnosti multi_rok
vzhled filtru při zapnuté možnosti multi_rok
multi_rok vypnutý
multi_rok vypnutý


Další nastavení pro tiskové sestavy
Na tiskové sestavě se ve spodní části mohou vytisknout další poznámky, jejich znění se nastavuje v záložce Lang. Pro snadnější orientaci doporučuji omezit filtr na "Klíč obsahuje -> tisk."
Příklad nastavení (používá LFHK):
tisk.podpis: CZ: Datum a podpis, EN: Date and signature
tisk.souhlas: CZ: Údaje souhlasí s indexem, EN: The data agree to study index