Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
V módu Předměty je umožněno vytvářet a kopírovat lístky a přiřazovat k nim jednotlivé okruhy studentů.
K tomuto účelu je i přizpůsobena pracovní plocha, kdy ve vodorovném směru je stromová struktura okruhu studentů a ve svislém směru oblast vybraných lístků a stromová struktura předmětů dělená dle garantujících kateder a ústavů. Dále je zde umožněn vznik nových a zánik nepotřebných lístků.

953.png

Kliknutím pravým tlačítkem myši na konkrétní řádku okruhu studentů v oblasti vybraných RL ve sloupci konkrétního RL je možno k tomuto lístku přidat/odebrat vybraný okruh studentů.

Kliknutím na pravým tlačítkem myši na vybraný RL pod stromem předmětů je možno provést některou z těchto akcí: