Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Na Oracle server je možné nainstalovat proceduru (propoj_poplatky), která se bude pravidelně automaticky spouštět a pokusí se spárovat přijaté platby z banky (pohled FISPRIJ) s vypsanými poplatky.
Toto párování funguje na principu dohledávání neuhrazených poplatků přes specifický symbol neboli identifikátor studia (SIDENT), uhrazenou částku a variabilní symbol z plateb. Pokud je nalezeno více poplatků, které svými parametry odpovídají platbě, je touto platbou uhrazen ten nejstarší z nich.
Chyby vzniklé při běhu procedury se ukládají do tabulky POPLATKY_LOG. Dále se do ní ukládá při každém spuštění procedury záznam o počtu zaplacených splátek a vyřízených poplatků – tento záznam má BANID rovný nule. Na začátku běhu procedury se z logovací tabulky smažou záznamy starší 90 dnů.
Na závěr tato procedura ještě přebarví všechny poplatky a splátky ve stavu výchozí podle pravidel uvedených v kapitole Přehled poplatků (barvy žlutá-oranžová-červená-černá).