Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Okno Evidence poplatků zobrazuje existující poplatky a některé vybrané údaje k nim příslušející. Po označení nějakého konkrétního poplatku a zmáčknutí klávesy Enter (popř. tlačítka Detail, či přímo 2x kliknout na požadovaný poplatek) se objeví okno s úplnými detailními informacemi o zvoleném poplatku.Splátky jsou v přehledovém okně automaticky barevně odlišovány:


Lišta s tlačítky
 • Tisk vym.popl. - Jen Pro UK

  Hromadné generování "Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium v cizím jazyce"
  • rozhodnutí se vygeneruje všem vyfiltrovaným poplatkům typu "poplatek za studium samoplátců (XSAMO)", ke kterým ještě nebylo rozhodnutí vygenerováno a vypraveno
   • pokud jsou v přehledu i poplatky jiného typu, je na to uživatel upozorněn hláškou:


  • vygenerované, ale dosud nevypravené dokumenty se přepíší
  • poplatky, které mají vygenerované a již vypravené rozhodnutí se při generování přeskočí
  • na konci generování se zobrazí report:


 • Odstranit odstraněním poplatku se tento doopravdy nesmaže, pouze se mu nastaví typ odstraněn, takže se nebude nikde zobrazovat a ani počítat, ale v databázi nadále zůstává
 • Splaceno - u všech vyfiltrovaných poplatku doplní Splaceno a změní stav poplatku na "Vyřízená"

V dolní části okna na nejspodnějším panelu jsou vypsány nastavené filtry a třídění a to nejdříve pro skupinu Studenti a poté pro skupinu Poplatky (odděleno ||). Případné „Moji“ na začátku seznamu filtrů značí, ze se zobrazují pouze ti studenti a jejich poplatky, kteří přísluší přihlášené referentce.
Protože ikona pro změnu filtrů a třídění nemá světle zeleně orámované listy, znamená to, že pokud v okně Evidence poplatků změníte filtr pro studenty, zůstane takto změněný i po návratu do hlavního okna a naopak.