Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79


Smazání záznamů do akademického roku a semestru (včetně):
toto mazání se již nepoužívá


Předběžné zápisy:

Kopírovat rozpis výuky - tlačítko je přístupné, pokud má uživatel příslušná práva a pro nový ak. rok ještě nejsou žádné rozpisy výuky založené. Jinak tlačítko není vidět.
Po stisku tlačítka program ještě znovu zkontroluje, zda v novém ak. roce neexistují žádné rozpisy a zeptá se uživatele, zda chce kopírování provést.

Kopírování probíhá vždy z aktuálního ak. roku (který je nastaven pro aplikaci Student na záložce Student 1) do následujícího, nelze uživatelem měnit. Kopírování je ukončeno informační hláškou "Hotovo".
Změna akademického roku - změna se dělá po postupu všech studentů do dalšího akademického roku.