Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Následující tabulka zobrazuje všechny konfigurační parametry modulu Předměty Online nastavované ve Správě SIS. Tučně jsou zobrazeny defaultní hodnoty.

ParametrHodnotyKomentářPoznámka
anotace_mail_limit Pokud bude anotace kratší než stanovený počet znaků, bude zaslán email garantům předmětu 
attribpcispr - staré číslo předmětu
pprofak - pro jakou fakultu
ppocmax - max.počet studentů pro zápis po webu
ppocmin - minimální obsazenost
pvyucovan - vyučován
pvyjazyk - jazyk výuky
pvzkrat - zkrácená výuka (týden)
puroven - úroveň předmětu
patrp - pro jiné fakulty
patrz - z jiných fakult
plzeopakovat - zda lze zapisovat opakovaně
pjenpgs - určen jen pro pgs
ppapir - nutno dodat lékařské potvrzení
pzamektermz - hlídat přihlašování na termíny zápočtů, student se nesmí přihlásit dříve, dokud nemá předchozí termín vyřízen
ptermzappreq - odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
ptermreq - odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
patrres5 - předmět je možno zapsat mimo plán
patrres7 - povolen pro zápis po webu
pzapproopak - pro opakovaný zápis Z+Zk musí být splněný zápočet
pprednost - při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
psmiviclet - student může plnit i v dalších letech
vtermvsem - vypsat termín zkoušky mohou všechny katedry
patrbezbodu - za splnění nejsou body
pspl1rozv2 - zápis do rozvrhu 2.semestru, je-li splněn 1.sem.
pdipltyp - patří ke studentské práci typu
ptext - vysvětlení předmětu
purl - url
vpodtitul - podtitul
vmatka - odkaz na povinnost zajišťující výuku
vucit - učitele a garanti
vvyukajak - způsob výuky (prezenční,komb.,distanční)
vrozsahrok - rozsah za akademický rok (navíc)
vbody - kredity za splnění
vebody - e-kredity za splnění
vzpuszk - způsob zkoušky
pnazev_anazev - dle aktuálně vybraného jazyka se zobrazí opačný (CZ či EN) název
pcnazev - český název předmětu
pprodruh - druh pro, který je předmět určen
pstav_schvaleni - stav schálení
vmapraxi - má praxi
p4euplus - Předmět je určen pro studenty 4EU+
pvirtmobilita - virtuální mobilita
pmaxvirtmob - počet míst
kompetence - kompetence
Které atributy u předmětu zobrazovat 
attrib_editpanazev - anglický název
purl - url - odkaz
ppocmax - max.počet studentů pro zápis po webu
pvyucovan - vyučován
ptext1 - vysvětlení I.
ptext2 - vysvětlení II.
ptext3 - vysvětlení III.
pvyjazyk - jazyk výuky
ppocskupina - počet výukových skupin předmětu
pkfaktorp - korekční faktor - přednáška
pkfaktorx - korekční faktor - cvičení
pkfaktorsz - korekční faktor - státní zkouška
pkfaktorstaz - korekční faktor - stáž
pkfaktorpitva - korekční faktor - pitva
pcnazev - český název předmětu
pprodruh - druh pro, který je předmět určen
vmatka - odkaz na matku předmětu, vyžaduje zároveň právo 'matka'
vucit - učitele
vmatkapam - odkaz na předmět, z něhož jsou přebírány texty
vmatkasyl - odkaz na předmět, z něhož je přebírán rozpis výuky
vmapraxi - má praxi
velearningid - kurz
vsemzac - předmět začíná
vzpuszk - způsob provedení zkoušky
p4euplus - Předmět je určen pro studenty 4EU+
pvirtmobilita - virtuální mobilita
pmaxvirtmob - počet míst
kompetence - kompetence
Atributy předmětu, které lze editovat přes web 
attrib_grouptridy - Třídy
klas - Klasifikace
wblok - Web - blok
patrib - Atributy z patrib
Které "skupiny" u předmětu zobrazovat 
attrib_pamela_cze Které CZE texty lze editovat přes webSELECT kod, nazev FROM typmem ORDER BY kod
attrib_pamela_orderACUDELMPSTVZRPořadí zobrazení textů k předmětům, neuvedené typy se nezobrazí
A - anotace
C - cíl předmětu
D - dekriptory
E - podmínky zakončení předmětu
L - literatura
M - metody výuky
P - požadavky ke kontrole studia
Q - rekvizity pro virtuální mobilitu
R - další doporučené předměty
S - sylabus
V - vstupní požadavky
T - studijní opory
U - výsledky učení
Z - pokyny k zápisu
 
attrib_seznamvsemzac - semestr
pcispr - staré číslo předmětu
pprofak - pro jakou fakultu
ppocmax - max.počet studentů pro zápis po webu
ppocmin - minimální obsazenost
pvyucovan - vyučován
pvyjazyk - jazyk výuky
pvzkrat - zkrácená výuka (týden)
puroven - úroveň předmětu
patrp - pro jiné fakulty
patrz - z jiných fakult
plzeopakovat - zda lze zapisovat opakovaně
pjenpgs - určen jen pro pgs
ppapir - nutno dodat lékařské potvrzení
pzamektermz - hlídat přihlašování na termíny zápočtů, student se nesmí přihlásit dříve, dokud nemá předchozí termín vyřízen
ptermzappreq - odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
ptermreq - odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
patrres5 - předmět je možno zapsat mimo plán
patrres7 - povolen pro zápis po webu
pzapproopak - pro opakovaný zápis Z+Zk musí být splněný zápočet
pprednost - při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
psmiviclet - student může plnit i v dalších letech
vtermvsem - vypsat termín zkoušky mohou všechny katedry
patrbezbodu - za splnění nejsou body
pcyklicky - cyklická výuka
pspl1rozv2 - zápis do rozvrhu 2.semestru, je-li splněn 1.sem.
pdipltyp - patří ke studentské práci typu
ptext - vysvětlení předmětu
purl - url
vpodtitul - podtitul
vmatka - odkaz na povinnost zajišťující výuku
vucit - učitele
vvyukajak - způsob výuky (prezenční,komb.,distanční)
vrozsah - rozsah, examinace
nekonthod - nekontaktní výuka
vrozsahrok - rozsah za akademický rok (navíc)
vbody - kredity
vebody - e-Kredity
vzpuszk - způsob zkoušky
pnazev_anazev - dle aktuálně vybraného jazyka se zobrazí opačný (CZ či EN) název
pcnazev - český název předmětu
pprodruh - druh pro, který je předmět určen
pgarant - katedra
sekce - sekce
pfakulta - fakulta
p4euplus - Předmět je určen pro studenty 4EU+
pvirtmobilita - virtuální mobilita
pmaxvirtmob - počet míst
Které atributy předmětu při seznamech (např. hledání ...) zobrazovat 
attrib_seznam_ucitnic - nezobrazovat
garant - pouze garanti
vse - garanti+rl
Způsob zobrazení vyučujících 
attrib_svazgrupik - Grupík
matka - Předmět zajišťující výuku
prihlasovatdo - Přihlašovat do
odhlasovatdo - Odhlašovat do
rozvrhovani - Způsob rozvrhování
predchudcekod - Kód předchůdce
url - Další informace (url)
prihlasovani - Přihlašování
zapisposun - Doufázový zápis
poznamka - Poznámka
chraneny - Chráněný
minmaxzapis - Minimální a maximální počet zapsaných lístků daného typu
Které atributy u předmětu zobrazovat 
attrib_ucittelefon - Telefonní číslo
foto - Fotografie
fax - Fax
konzultace - konzultační hodiny
specializace - specializace
adresa - Adresa
sidlo - Sídlo
mail - E-mailová adresa
url - WWW adresa
Které údaje u učitele zobrazovat 
attrib_ucit_anonymtelefon - Telefonní číslo
foto - Fotografie
fax - Fax
konzultace - konzultační hodiny
specializace - specializace
adresa - Adresa
sidlo - Sídlo
mail - E-mailová adresa
url - WWW adresa
Které údaje u učitele zobrazovat anonymům z těch co jsou povolené konfigem attrib_ucit 
body_rocnetrue, falseZobrazovat celkový počet za předmět, nerozdělovat na semestry.Hodnotu smí měnit pouze rektorátní administrátor
casove_udajepocet_tydnu - '14'
pocet_dnu_v_tydnu - '5'
pocet_hodin_za_den - '8'
Časové údaje pro přepočítávání přednášek/cvičení na hodiny. 
detail_infookruhy - tématické okruhy
rozvrh - informace o rozvrhu
soubory - soubory přiložené k předmětu
statistika - statistika předmětu
terminy - termíny zkoušek
texty - texty předmětu jako anotace,sylabus,literatura,...
zapis - zápis předmětu
rozpis - rozpis výuky
sis4 config: které informace zobrazovat v detailu předmětu 
detail_null_hidetrue, falseSkrýt prázdné atributy detailu předmětu 
dostupne_akrdopredu - '5'
dozadu - '5'
Kolik akademických let dopředu a dozadu se má nabízet ve výběru akademického roku od aktuálního roku a roku události WPREDMED. 
export_bodyvbody - body
vebody - vbody
Odkud načítat body do pdf exportu 
export_pdfcharpr - charakteristika studijního předmětu
charpr_metody - charakteristika studijního předmětu - zobrazit metody výuky
charpr_prereq - charakteristika studijního předmětu - zobrazit prerekvizity
charpr_koreq - charakteristika studijního předmětu - zobrazit korekvizity
charpr_nesluc - charakteristika studijního předmětu - zobrazit neslučitelnosti
charpr_odhl - odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
hromadny_export - hromadný export charakteristik stud. předmětu
uznani - uznání předmětu
sylabus - výpis sylabu
Které exporty jsou u předmětů uživatelům povoleny. 
export_pdf_studcharpr - charakteristika studijního předmětu
charpr_metody - charakteristika studijního předmětu - zobrazit metody výuky
charpr_prereq - charakteristika studijního předmětu - zobrazit prerekvizity
charpr_koreq - charakteristika studijního předmětu - zobrazit korekvizity
charpr_nesluc - charakteristika studijního předmětu - zobrazit neslučitelnosti
charpr_odhl - odhlašovat z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
hromadny_export - hromadný export charakteristik stud. předmětu
uznani - uznání předmětu
sylabus - výpis sylabu
Které exporty jsou u předmětů studentům povoleny. 
export_sylabusdekan - Děkan
reditel - Ředitel
vedouci_katedry - Vedoucí katedry
studijni_oddeleni - Studijní oddělení
Výběr možných podpisů sylabu. Pokud nebude vybrána žádná volba, bude automaticky povolen podpis 'Děkan'. 
hledat_ucit_vychozi1 - Garanty
2 - Vyučujícími
3 - Garanty a Vyučujícími
Vychozí volba Hledat mezi, ovlivňuje i filtr Moje předměty 
hod2kredit28Kolik hodin odpovídá jednomu kreditu 
hodnocenitrue, falseHodnocení studenta 
html_edittrue, falsePoužívat HTML editor k editaci mem 
kapacitarl - součet rozvrhových lístků
povinn - kapacita předmětu (Tajemník)
Způsob zobrazení kapacity 
katedra_vyucovanatrue, falseZobrazovat pouze vvyučované katedry 
kontroly_garanti1 - 1
2 - 2
3 - 3
Počet garantů kterým bude zaslán mail o krátkých textech z akce Kontrola 
kontroly_textu Požadovaná delka textu pro jednotlivé typy textů a jazyků v akci KontrolaSELECT m.kod || '_'||j.kod AS kod, 'N' AS nazev FROM typmem m, jazyk j WHERE j.kod IN ('CZE', 'ENG') ORDER BY m.kod, j.kod
kredity_novetrue, falseZadávání hodin do Metod výuky. 
mail_pov_schvaltrue, falseRozesílat maily o stavu schvalování předmětu 
memo_lang Jazykové varianty textů které jsou povoleny editovat. Zadejte kódy jazyků, ponechte prázdné pro všechny jazyky. 
memo_nl2brtrue, falseKonverze oddělovačů řádek do HTML 
memo_pvyjazyktrue, falseJazyk mema podle jazyka výuky 
memo_schval_pravo1 - učitel
2 - ústav
3 - sekce
4 - fakulta
Dlouhé texty vyžadují schválení určitou úrovní práva edit 
memo_schval_rok Dlouhé texty vyžadují schválení od určitého roku, je-li prázdné, tak se tato vlastnost nepoužívá 
napovedarekvizity - Prerekvizity, Korekvizity, Neslučitelnosti, ZáměnnostiPro které položky zobrazovat nápovědu 
odkazyanketa_v - anketa - výsledky
ucitelske_ankety - anketa - učitelské ankety
nastenka - nástěnka - lístky k danému předmětu
predm_st - zápis předmětů - student
predm_uc - zapsaní studenti
predmety - odkaz do předmětů
soub_mana - souborový manager
term_st - termíny - student
rozvrh_ng - rozvrh_ng
dipl_st-vede - seznam prací - vedeno
dipl_st-vypsano - seznam prací - vypsano
civt_diskuse - civt - diskuse
civt_rozvrh - civt - rozvrh
velearningid - kurz
Odkazy z předmětu (stránka: detail) do jiných aplikaci 
okruhytrue, falsePovolit přidávání okruhů státních zkoušek 
paadvlittrue, falsenová verze paadvlit 
pageucit - vyučující
ustav - katedry
trida - tridy
prohl - prohlížení dle oborů/plánů
klas - klasifikace
Které stránky (vyhledávaní) zobrazovat (menu) 
page_edit_pamelatrue, falseNa stránce editace editovat dlouhé texty 
pamela_buttontrue, falseZamezit změně starých textů z pamely. 
pamela_notify Není li vyplněn některý ze zadaných typů textů, zobraz upozornění. (ACUDELMPSTVZE) 
pamela_notify_attribanglicky - Upozorňovat na anlickou variantu
cesky - Upozorňovat na českou variantu
html - HTML editor
Vlastnosti chování konfigu pamela_notify 
pamela_pravotrue, falseMožnost změnit právo textu z pamely. 
pdf_charakteristikastd - standard
czu - ČZU
Způsob zobrazení charakteristiky 
pdf_pamela_exe_pravo Preferované právo pro export z exe aplikace. Pokud u vybraného předmětu a typu textu nebude existovat ani jeden záznam s povoleným právem, žádný text se nevytiskneSELECT kod, nazev FROM txtprv ORDER BY kod
pdf_pamela_order Řazení textů z pamely do pdf pro uživatele. Zadejte za sebou bez mezer kód typu textu bez mezer.
A - anotace
C - cíl předmětu
D - dekriptory
E - podmínky zakončení předmětu
L - literatura
M - metody výuky
P - požadavky ke kontrole studia
Q - rekvizity pro virtuální mobilitu
R - další doporučené předměty
S - sylabus
V - vstupní požadavky
T - studijní opory
U - výsledky učení
Z - pokyny k zápisu
 
pdf_pamela_stud_order Řazení textů z pamely do pdf pro studenty. Zadejte za sebou bez mezer kód typu textu bez mezer.
A - anotace
C - cíl předmětu
D - dekriptory
E - podmínky zakončení předmětu
L - literatura
M - metody výuky
P - požadavky ke kontrole studia
Q - rekvizity pro virtuální mobilitu
R - další doporučené předměty
S - sylabus
V - vstupní požadavky
T - studijní opory
U - výsledky učení
Z - pokyny k zápisu
 
pdf_pamela_uznani Používané texty do uznání předmětuSELECT kod, nazev FROM typmem ORDER BY kod
pdf_vucit_ordervucit1
vucit2 - vucit1 + vucit2
vucit3 - vucit1 + vucit2 + vucit3
Výpis učitelů do pdf. 
planstd - původní
blok - podle bloků
Podle bloků 
plan_kreditu60Kolik kreditů je třeba pro postup do dalšího ročníku 
plan_nadpistrue, falseZobrazit popisky sloupců ve stromovém zobrazení studijního plánu 
plan_rozpocettrue, falseZobrazit legendu s potřebným počtem kreditů pro postup do dalšího ročníku 
plan_typ_rozbalenityp_bloku - dle typu bloku plánu (povinný, volitelný,..)
dop_rocnik - dle doporučeného roku studia a uvnitř již dle typu bloku plánu
Typ seskupení stromového zobrazení studijního plánu 
pocet_tydnu14Počet týdnů výuky 
pov_pouzittrue, falseZobrazovat Kde je předmět použit 
povinn2ustavtrue, falsePovolit upravovat vazbu předmět -> ústav 
pozadavkytrue, falsePovolit přidávání požadavků na příští roky 
pravo_textyALL - všichni
FAK - studenti školy a učitelé fakulty
LOG - přihlášení uživatelé
STUD - studenti - předmět zapsán
STUP - předmět (předběžně) zapsán
Jaká práva mohou mít nově vkládané texty k předmětům. 
predmst2true, falseMožnost zobrazit predmst2Hodnotu smí měnit pouze rektorátní administrátor
prohlrocnik - ročník
oborsims - obor SIMS
vyuc - skrýt nevyučované
platny - pouze plány platné v podle roce nastavení modulu
Které položky filtru zobrazovat 
rozpistrue, falsePovolit odkaz na rozpis výuky 
rozpis_multilangtrue, falsePovolit zobrazovat jazykové varianty rozpisu výuky 
rozpis_pravoALL - pro všechny
LOG - pro přihlášené uživatele
STUP - pro studenty, kteří mají zapsán předmět i předběžně
STUD - pro studenty, kteří mají zapsán předmět
FAK - pro studenty univerzity a učitele fakulty
Právo pro zobrazování rozpisu výuky. 
rozpis_sem_odkaztrue, falseOdkaz na založení semestrálního rozpisu 
rozpis_sloupcedatum - datum
od - od-do
poznamka - poznámka
Které sloupce rozpisu zobrazovat 
rozpis_vyuka Zadejte kódy typů výuky které se mají zobrazit. Budou zobrazeny v samostatných blocích. 
save_to_detailtrue, falsePo uložení se vrať do detailu 
searchtrida - třída
klas - klasifikace
ucit - učitelé
ustav - katedra
sekce - sekce
druh - druh studia
4euplus - Pro studenty 4EU+
mobilita - virtuální mobilita
Které filtry vyhledávání zobrazovat 
search_jazyk Omezení jazyků 
souborytrue, falsePovolit upload dokumentů k předmětu 
soubory_cekackatrue, falsePráva přístupu k souborům předběžně zapsaní se budou týkat i studenti v čekací listině. 
soubory_matkatrue, falsesoubory se budou k předmětu přebírat od matky 
statistika0 - nezobrazovat
1 - před rozpisem
2 - za rozpisem
Zobrazovat statistiku u detailu předmětu (pro všechny zalogované uživatele) 
statistika_roky5Kolik let zpětně se statistika u detailu předmětu bude zobrazovat. 
svaztrue, falsePovolit přidávání vlastností rozvrhu u předmětu 
teamstrue, falsePovolit vytvářemí propojení s Microsoft Teams 
teams_datum_do_dnu kolik dnů od začátku semestru se mají scriptem přidávat další studenti přihlášení na předmět 
teams_spravci oidenty správců MS Teams na fakultě 
teams_url_rucnetrue, falseAdresy pro místnosti v Microsoft Teams budou zadávány ručne 
tisk_zadani_hlavicka_obrazekcs
en
PNG nebo JPG obrázek, který se vloží jako vodotisk do PDF souborů. Česká a anglická verze. Při nevyplnění anglické se bere česká. Hodnota je název souboru v adresáři "/res". Obrázek musí být ve formátu PNG nebo JPG! Při prázdné hodnotě nebo pokud soubor neexistuje se nevloží žádný obrázek. 
titultrue, falseZobrazovat tituly k jménům učitelů 
typreqtrue, falseZobrazovat typ rekvizity 
ucit_externitrue, falseV seznamu vyučujících zobrazovat i externisty 
ucit_matkatrue, falseZobrazovat učitele ze zajišťujícího předmětu 
ucit_rozvrhtrue, falseZobrazovat učitele i z rozvrhového lístku 
ulozistetrue, falsePoužívat souborový manažer pro úložiště souborů k předmětůmHodnotu smí měnit pouze rektorátní administrátor
upload_pravoALL - pro všechny
LOG - pro přihlášené uživatele
STUP - pro studenty, kteří mají zapsán předmět i předběžně
STUD - pro studenty, kteří mají zapsán předmět
FAK - pro studenty univerzity a učitele fakulty
Které položky filtru zobrazovat 
uvodsearch - vyhledávaní předmětu
ucit - seznam podle učitelů
ustav - seznam podle ústavu
trida - seznam podle tříd
klas - seznam podle klasifikace
Defaultní úvodní stránka 
vyucovanetrue, falseZobrazovat pouze vyučované předměty 
zamenosttrue, falseMožnost zobrazit záměnostHodnotu smí měnit pouze rektorátní administrátor
zamezit_duplicitetrue, falseEliminovat duplicitu jmen garantů a vyučujících ve sloupci tabulky s výpisem předmětů