Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Přidělování rolí pro práci s EXE aplikacemi v programu Správce probíhá v okně Uživatelé pomocí tlačítka "Přidělit roli". Nejprve vyberete roli, kterou chcete uživateli přidělit v okně Výběr ze seznamu.


Po potvrzení výběru tlačítkem OK se v pravém dolním rohu okna Uživatelé zobrazí parametry role s možností jejich editace. Viz následující obrázek:


Zde můžete definovat, v jakém rozsahu může uživatel svoji roli používat. Jednotlivé hodnoty se zadávají výběrem z číselníků:
Potvrzení zadaných dat provedete kliknutím na tlačítko OK.


Kopie rolí dle vybraného uživatele
Pomocí tlačítek Vybrat role pro kopii a Vložit kopie rolí je možno zkopírovat role jednoho uživatele jinému uživateli.