Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Okno Uživatelé je svisle rozděleno na dvě části:
V horní části jsou ještě tlačítka Grant 1 objektu a Grant všech. Pomocí těchto tlačítek může správce obnovovat grantování jednoho nebo všech uživatelů. Grantování je souhrn práv k práci s jednotlivými tabulkami a pohledy z databáze IS STUDIUM.
Pokud se provedená změna v DB týkala pouze některé role, je možno všechny uživatele s touto rolí vybrat pomocí níže popsaného filtru - "Má roli číslo". Tlačítko Grant všech v této situaci provede grantování pouze pro takto vybrané uživatele.Uživatelé
Seznam uživatelů obsahuje sloupečky se základními údaji o každé osobě. Kliknutím na nadpis jednotlivých sloupců je možno tento seznam setřídit dle vybraného sloupce.
Pokud je seznam příliš dlouhý, je možno k vyhledání konkrétního uživatele využít filtr:
Po nastavení filtru a kliknutí na tlačítko Výběr se ve výše uvedeném seznamu uživatelů zobrazí pouze ti, kteří vyhovují všem zadaným podmínkám.

S vybraným uživatelem je možno provádět tyto akce:

Role
Pro vybraného uživatele označeného v levé části (na našem obr. je to uživatel R9), se v pravé části zobrazí všechny jeho role.
S rolemi je možno provádět následující akce:

Pokud některému uživateli přidáte roli, která má jiné Id, než jeho dosavadní role, je nutné provést Grant 1 objektu. Jinak hrozí, že uživatel nebude moci roli v plném rozsahu používat !!!