Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79

Výpočty
Volba dle požadavků školy vyžaduje spolupráci s firmou Erudio.

Jen pro UK
Všechny fakulty UK mají nastavený výběr "Dle SZŘ UK" a na UK ho nelze změnit.
V modulu Student se Výpočet podle SZŘ UK se používá při všech výpočtech průměru kromě průměru pro stipendia. Např.

Body
Nastavení podmínek pro součty bodů za splněné povinnosti v aplikaci Student. (Nastavení z Parametrů se používá i na webu při výpočtu součtu bodů).

Kontroly - zde se evidují výchozí hodnoty parametrů pro kreditní systém. Hodnoty se používají při kontrolách ve Studentovi a Tajemníkovi.
Termíny výzev - max.délka studia
Zasílat studentům e-mail při
Zasílat SO / referentkám e-mailStudentské práce
Žádosti studentů - upozornění na končící lhůtu

Názvy sumačních položek stipendií ve Studentovi
Jiné
Formát čísla jednacího může mít podobu např. PROM/#RR/1234/#REF a při tisku bude vypadat PROM/12/1234/Hal
Pro použití zkratek referentů je třeba mít vyplněnou položku "Zkratka pro č.j." v číselníku Referent.
Ve Studentovi se v okně Tisk pozvánek na promoci zobrazí editační okno s přednastaveným formátem čísla jednacího z Parametrů.

Poznámka: U každé z možností se jedná o výběr v rámci dané fakulty.