Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Modul phdisp - Individuální studijní plán PhD. studentů slouží k následujícím činnostem:
Za všechny zúčastněné mohou pracovat osoby s právy na úrovni fakulta.
Modul dále umožňuje tisk jednotlivých protokolů o stavu a schvalování jak plánu, tak i ročních hodnocení. Jsou připravené tiskové sestavy pro rozdíly mezi plánem a ročním hodnocením v daném roce. Po absolvování je možno tisknout potvrzení o absolvování. Dále jsou zde funkce pro zobrazení statistik úspěšnosti studentů dle fakult a oborů, menu pro kontrolní funkce a možnost rušení plánů.
Pro práci jsou k dispozici následující události harmonogramu akademického roku:
Standardní postup pro práci s modulem: