Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Modul Osobní údaje využívá následující mailové šablony. Jejich text můžete modifikovat v modulu Správa SIS.
[Kód]
Název
Předmět e-mailu
Text
PoznámkaPopisOd koho
poznámka
Komu
poznámka
Akce
konfigurační parametr
Umožnit přidávat v AVE navíc příjemce?Text notifikace
[pisemnost_nova]

Nahrání dokumentu studentem
Nahrání dokumentu studentem

Student nahrál dokument, je vhodné jej zkontrolovat.

<jmeno>
ID studia: <sident>
Obor: <obor_text>
Typ dokumentu: <typ_dok>
Nahráno: <nahrano>
Platný do: <platido>
<jmeno> - jméno studenta
<sident> - ID studia
<obor_text> - název oboru
<typ_dok> - typ dokumentu
<nahrano> - datum nahrání
<platido> - platnost dokumentu do
----
<aobor_text> - název oboru
Upozornění na nahrání dokumentu studentem pro případnou kontrolu.uzivuziv

referentka
formne 
[upozorneni_max_delka_stud]

Upozornění na konec max. doby studia
Upozornění na konec maximální doby studia

Vážená studentko, vážený studente,

upozorňujeme Vás, že dne <max_delka> skončí maximální doba Vašeho studia <druh_2pad> programu <program_text> a oboru <obor_text>.
Po tomto datu již nelze skládat žádné zkoušky, a to včetně státních závěrečných zkoušek, a studium Vám bude ukončeno.
Zároveň Vám doporučujeme, abyste si zkontrolovali lhůty pro konání státní závěrečné zkoušky nebo její části.

S pozdravem
Studijní oddělení
----
Notification of the maximum period of study end

Dear student,

We would like to inform you that the maximum period of your study of <adruh> in the programme <aprogram_text> and branch <aobor_text> will be reached on <max_delka>.
It is not possible to take any exams after this date, including the final state exams, and your studies will be terminated.
We also recommend you check deadlines for taking the final state exam or its parts.

Sincerely,
Study Departement
<max_delka> - datum max. délky studia
<druh_2pad> - druh studia v druhem pade
<program_text> - nazev stud. programu
<obor_text> - nazev oboru
<sident> - ID studia

----
<adruh> - druh studia
<aprogram_text> - nazev stud. programu
<aobor_text> - nazev oboru
DB procedura "proc_upozorneni_max_delka"fak

fakulta studenta
student

aktivni studenti - ne A,Z; druh je B,M,N,D
dbne 
[zastup_edit]

Žádost o změnu v dočasném přidělení role
Žádost o změnu v dočasném přidělení role

Žádám o schválení změny u dočasného zástupu role <role> uživatele <poskytovatel>
pro uživatele <prijemce> původně schválené na dobu od <od_puv> do <do_puv>, nově na dobu od <od> do <do>
zdůvodnění: <komentar>
----
Request for change in temporary role assignment

I request the change approval in temporary representation of the role <role> of the user <poskytovatel>
for the user <prijemce>, originally approved for the duration of <od_puv> to <do_puv>, now for the duration of <od> to <do>
Reason: <komentar>
<role> - role k převzetí<poskytovatel> - vlastník role<prijemce> - uživatel přebírající roli<od_puv> - návrh od původní<do_puv> - návrh do původní<od> - návrh od<do> - návrh do<komentar> - zdůvodněníŽádost o změnu v dočasném přidělení roleuzivuziv

Fakultní administrátor
formne 
[zastup_novy]

Žádost o dočasné přidělení role
Žádost o dočasné přidělení role

Žádám o schválení dočasného zástupu role <role> uživatele <poskytovatel>
pro uživatele <prijemce> na dobu od <od> do <do>
zdůvodnění: <komentar>
----
Request for temporary role assignment

I request the approval of temporary representation of the role <role> of the user <poksytovatel>
for the user <prijemce> for the duration of <od> to <do>
Reason: <komentar>
<role> - role k převzetí<poskytovatel> - vlastník role<prijemce> - uživatel přebírající roli<od> - návrh od<do> - návrh do<komentar> - zdůvodněníŽádost o dočasné přidělení roleuzivuziv

Fakultní administrátor
formne 
[zmena]

Změna údajů
Změna osobních údajů

Došlo ke změně Vašich osobních údajů aplikací "Omne"

<data>
<detail_link>
----
Change in personal data

Your personal data has been changed by the app "Omne"

<adata>
<detail_link>
<data> - popis změn
<detail_link> - odkaz do detailu studenta

----
<adata> - popis změn
Došlo ke změně osobních údajů studenta modulem Omněuzivstudent

Student, kterému se měnily údaje
formne 
[zmena_max_delka_stud]

Upozornění na změnu max. doby studia
Upozornění na změnu maximální doby studia

Vážená studentko, vážený studente,

konec maximální doby Vašeho studia <druh_2pad> programu <program_text> a oboru <obor_text> se změnil. Původní konec byl <max_delka_old>, nový konec je <max_delka>.
Po tomto datu již nelze skládat žádné zkoušky, a to včetně státních závěrečných zkoušek, a studium Vám bude ukončeno.
Zároveň Vám doporučujeme, abyste si zkontrolovali lhůty pro konání státní závěrečné zkoušky nebo její části.

S pozdravem
Studijní oddělení
----
Notification of change in the maximum period of study

Dear student,

The maximum period of your study of <adruh> in the programme <aprogram_text> and branch <aobor_text> has changed. The original end was set for <max_delka_old>, the new end is set for <max_delka>.
It is not possible to take any exams after this date, including the final state exams, and your studies will be terminated.
We also recommend you check deadlines for taking the final state exam or its parts.

Sincerely,
Study Departement
<max_delka> - datum max. délky studia
<max_delka_old> - původní datum max. délky studia
<druh_2pad> - druh studia v druhem pade
<program_text> - nazev stud. programu
<obor_text> - nazev oboru
<sident> - ID studia

----
<adruh> - druh studia
<aprogram_text> - nazev stud. programu
<aobor_text> - nazev oboru
DB procedura "proc_upozorneni_max_delka"fak

fakulta studenta
student

aktivni studenti - ne A,Z; druh je B,M,N,D
dbne 
[zmena_ref]

Změna údajů studenta
Změna osobních údajů studenta

Student <jmeno> <sident> si v modulu "Omne" změnil následující údaje:

<data>
----
Change in student's personal data

The student <jmeno> <sident> has changed the following personal data in the module "Omne":

<adata>
<jmeno> - jméno studenta<sident> - sident<oidos> - UKČO<data> - popis změn
----
<adata> - popis změn
Došlo ke změně osobních údajů studenta modulem Omněuzivuziv

Referentka studenta
formne 
[zmena_ref_whois]

Změna údajů studenta WhoIs
Změna osobních údajů studenta přes WhoIs

Studentovi <jmeno> byly ve WhoIs změněny následující údaje:

<data>
----
Change in student's personal data by WhoIs

The following personal data of the student <jmeno> have been changed in WhoIs:

<adata>
<jmeno> - jméno studenta
<oidos> - UKČO
<data> - popis změn
----
<adata> - popis změn
Došlo ke změně osobních údajů studenta ve Whoisuzivuziv

Referentka studenta
dbne 


Legenda

SloupecKódPodrobnosti
KomuuzivUživatel (přihlášený uživatel)
KomustudentStudent
Od kohouzivPřihlášený uživatel($dl_ses["oident"])
Od kohofakFakultní systémový email (-fakulta; params.pauniemail, params.pauniemailphd)
AkceformAkce vyvolaná webovou aplikací
AkcedbAkce vyvolaná databází