Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Následující tabulka zobrazuje všechny konfigurační parametry modulu Termíny zkoušek - vypisování (2) nastavované ve Správě SIS. Tučně jsou zobrazeny defaultní hodnoty.

ParametrHodnotyKomentářPoznámka
aktualni_vysledektrue, falseV seznamu studentů se zobrazují aktuální výsledek z tabulky zkous (zvysl + zdatum). 
anketaE - Fakulta má svoji (externí) anketu. Student musí sdělit, jestli vyplňoval nebo nevyplňoval anketu
I - Fakulta má anketu SISu (ERUDIO)
S - Fakulta má anketu SISu (ERUDIO), hlídání pouze pro zkouškový termín, ale jen v období, kdy platí událost WANKETA
K - Fakulta má anketu SISu (ERUDIO), hlídání pouze pro zkouškový termín
Přihlašování na termín je podmíněno anketou. Nastavovat pouze po dohodě s ERUDIem. (musí být povolen parametr "anketa" v configu "sloupecky") 
atrzapocet - nutný zápočet / lze bez zápočtu
termin - předtermín / komise
forma - prezenční / kombinované / ISP
Zda termín má nějaké atributy. 
bez_reqtrue, falseVyučující může zapisovat studenty na termín bez kontroly rekvizit (pouze pro předměty s atributy "Odhlašovat z termínu zápočtu / zkoušky při nesplněné rekvizitě". 
bez_semS - Zkouška bez výuky
1 - 1.SZ
2 - 2.SZ
3 - 3.SZ
D - Diplomová práce
B - Souborná zkouška
I - Disertační práce
L - Klauzurní práce
P - Rigorózní práce
R - Rigorózní zkouška
Pro zaškrtnuté typy předmětu se nerozlišuje semestr pro vypsaní, studenti se mohou na termín hlásit též bez rozlišení semestru. 
bud_anonetrue, falseU termínu se uvádí též budova. 
bud_mistntrue, falseMá se seznam místností omezit jen na vybranou budovu? 
bud_rozvrhtrue, falseNabídka budov bude omezena pouze na ty, které obsahují alespoň jednu místnost určenou pro rozvrh (rozvrh = 'T'). 
bud_trideni - Defaultní třídění dle kódu s možností přepínání.
CPORI - Budovy jsou setříděny dle CPORI z číselníku BUDOVA
Způsob třídění seznamu budov. 
casskrt00:00Čas, který se java scriptem nastavuje k datumu Do kdy odhlásit (nutně ve tvaru hh:min př.13:15). 
caszaps00:00Čas, který se java scriptem nastavuje k datumu Do kdy přihlásit (nutně ve tvaru hh:min př.3:05 nebo 03:05).  
datum_zaptrue, falseV seznamu studentů u povinností typu zápočet+zkouška se zobrazi při vyplňování výsledku zkoušky datum zápočtu (pokud se student hlásí na řádný termín). 
delka_rezervace2Defaultní nastavení délky rezervace místnosti pro zkoušku.Vyplnění je kontrolováno regulárním výrazem
dnyskrt3Počet dní o kolik se java scriptem nastavuje Do kdy odhlásit oproti dnu termínu. 
dnyzaps2Počet dní o kolik se java scriptem nastavuje Do kdy přihlásit oproti dnu termínu. 
edit_outofdate_termtrue, falseUmožnit editovat uplynulé termíny. 
export_legenda_pocettrue, falseV exportu a tisku na stránce Seznam studentů zobrazit legendu s celkovým počtem přihlášených osob na termín. 
export_legenda_povinntrue, falseV exportu a tisku na stránce Seznam studentů zobrazit legendu předmětů. 
export_pnazevtrue, falseV exportu na stránce Seznam studentů umožnit seskupení podle předmětů. 
filtrR - Omezit studenty dle RL - uvedení RL je povinné (tato volba není určena pro UK)
F - Možnost nastavení filtru studentů, pro které je termín určen
Zadávat podmínky pro omezení výběru studentů pro jenotlivé termíny, jednotlivé možnosti se vzájemně vylučují. 
frontatrue, falseVyučující může zapisovat studenty do fronty a škrtat je z ní.
Pokud není v term_st2 parametr "hlidat_obs" = "P", je tento parametr ignorován.
 
fronta_delete60počet minut, za které má být student vymazán z fronty termínu, na který jej již přihlásil učitelVyplnění je kontrolováno regulárním výrazem
historietrue, falseV seznamech odkaz na historii termínu daného studenta a předmětu. Zobrazí se v novém okně prohlížeče. (musí být povolen parametr "historie" v configu "sloupecky") 
historie_studenta_pro_termindatum - Datum a čas události
udalost - Událost
ztdatum - Datum a čas termínu
akr - Akademický rok
ztstsem - Semestr
ztsttyp - Typ
ztstcas - Čas na který je student přihlášen
ztstvysl - Výsledek
kdo_jmeno - Jméno osoby realizující událost
kdo_mail - E-mail osoby realizující událost
req - student nemá splněné rekvizity
ip_adresa - IP adresa počítače zasílajcího událost
co - O který údaj se jedná (starý záznam, termín, fronta)
termin - Id termínu
ztstzamek - Propadlý termín písemky u KZ
ztstcast - Část kombinované zkoušky
ztstbody - Výsledek KZ
ztstucit - Kdo zadal výsledek písemky KZ
ztsttrm - Návazný termín/propustka KZ
aktualni - Zda je to záznam z logu
Nastavení zobrazení sloupečků v historii přihlášených termínů předmětu studenta 
hlavni_filtrpovinn - Předmět
ucit - Zkoušející
mistnost - Místnost
terminy - Rozdělení termínů na budoucí a minulé
termin_od - Termíny od
termin_do - Termíny do
rocnik - Termíny s předměty, které jsou pro vybraný ročník doporučeny v alespoň jednom platném plánu studia
poznamka - Poznámka u termínu
szz - Omezení termínů dle jejich typu
obsazenost - Dle obsazenosti
Možnosti filtrování termínů 
hodskrt Počet hodin o kolik se java scriptem nastavuje Do kdy odhlásit oproti dnu termínu. Je-li vyplněn parametr 'dnyskrt', jsou tyto dva údaje sečteny. 
hodzaps Počet hodin o kolik se java scriptem nastavuje Do kdy přihlásit oproti dnu termínu. Je-li vyplněn parametr 'dnyzap', jsou tyto dva údaje sečteny. 
html_editortrue, falsePovolit HTML pro atributy termínu poznámka a informace") 
ical_zpetne366Kolik dní zpětně budou události dostupné v exportu do kalendáře.Vyplnění je kontrolováno regulárním výrazem
Hodnotu smí měnit pouze rektorátní administrátor
isp_aktualnitrue, falseISP pouze k aktuálnímu datu 
ja_rltrue, falseZa moje předměty se berou i předměty, kde jsem uveden na rozvrhovém lístku. 
jen_budovatrue, falseMísto konání zkoušky je možno určit pouze budovou bez výběru místnosti. 
jinamistnosttrue, falseDo číselníku místností přidat položku Jiná místnost. 
karta_studentatrue, falseNa seznamu přihlášených studentů na termín povolí export Karty studenta (musí být povolen parametr "karta_studenta" v configu "sloupecky"). 
kombinovana_zkouskaP - Povinné k předmětům s hodnotou 'kombinovaná zkouška' ve způsob zkoušky předmětu v Tajemníkovi
O - Povolit jen k předmětům s hodnotou 'kombinovaná zkouška' ve způsob zkoušky předmětu v Tajemníkovi
L - Libovolný předmět fakulty
Možnost rozdělení zkoušky na dvě části (musí být povolen parametr "kzk" v configu "sloupecky") 
kontrolybez_rozestupu - Seznam studentů, kteří nedodrželi předepsaný časový odstup mezi jednotlivými termíny
jiz_splneno - Seznam studentů, kteří jsou přihlášeni na termín a mají už povinnost splněnou
prekroceny_pokusy - Seznam studentů, kteří jsou přihlášeni na termín a mají už vyčerpané pokusy
Možnosti kontrol studentů 
lze_splnenotrue, falseLze se přihlašovat na termín, i kdyz student má povinnost splněnou. 
mailtrue, falseMá být menu Mail pro odesílání zpráv studentům. 
mail_fromrobot - adresa from je adresa robota
uzivatel - adresa from je adresa zalogovaneho uzivatele, pokud je vyplněna; nesmí byt nastaven konfigurační parametr 'mail_novy' na 'hromadne' nebo 'zpozdene'
Jaká má být adresa from při posílání hromadných mailů 
mail_novyjednotlive - mail se posílá pro každý nový termín
hromadne - maily se posílají po určitém čase
zpozdene - maily se posílají po čase určeném konfiguračním parametrem mail_novy_zpozdeni
Jakým způsobem se posílají maily při vypsání nového termínu pro daný předmět 
mail_novy_zpozdeni Minimální počet minut po kterých se má odeslat e-mail o vypsání nového termínu. E-maily rozesílá cron_script send_termin_novy_zpozdeni, pokud nepoběží v dostatečně jemném intervalu, pak může dojít k navýšení zpoždění.Vyplnění je kontrolováno regulárním výrazem
mail_prihlasodhlastrue, falseMá se automaticky poslat zpráva studentovi, když učitel přihlásí/odhlásí studenta na termín. 
matky_dcerytrue, falseAutomaticky přidat i předměty se společnou výukou. 
mazat_studtrue, falsePovoleno zrušit termín, i když jsou na něm přihlášeni studenti. 
mini_fototrue, falseV seznamech zobrazovat minifotografie 
mistexttrue, falseMístnost se nevybírá z číselníku(Pouze pro CZU). 
mistnost_zobrazenizkratka - Zkratka místnosti
nazevmistn - Název místnosti - dle zvoleného jazyka
popis - Popis místnosti
cislodveri - Číslo dveří
kapacita - Kapacita
nazevbudovy - Název budovy - dle zvoleného jazyka
Nastavení zobrazení místnosti v detailu, editaci a hlavičce termínu. Defaultně, když není vybráno nic, je zobrazena zkratka. Nevyplněné položky se vynechávají. Pokud je zkratka a název stejný, bude zobrazen pouze jeden údaj. 
mojepracovnatrue, falsePři zapnutém parametru jinamistnost přidat položku Moje pracovna 
obdobizkouska
zapocet
kl_zapocet
soub_zkouska
zkous_bez_vyuky
czv
klauz_prace
Počet dní v rozsahu 0-100 před zkouškovým obdobím, kdy je možno vypsat předtermín.
Vyžaduje událost WZKOBDOBI. Není-li ani jedna položka vyplěna, parametr je ignorován.
 
obdobi_semestry - Nehlídá se, zda není vypsán předmět do chybného semestru
K - Striktní kontrola semestru
V - Pokud nesouhlasí semestr, je zobrazeno varování
Určení, jak přísná má být kontrola v konfigu obdobi 
odstup_pocet_dnion - false
minZk
Učitel může nastavovat počet dní, které musí uplynout od posledního termínu studenta, na který je přihlášen, pokud student neni omluven. Lze nastavit i minimální odstup pro zkoušku, ten musí být větší než nula, jinak se nebude nastavení promítat a bude považováno za vypnuté. Pakliže bude minimum nastaveno, pak bude muset být hodnota u předmětu vyplněna. 
okoliktrue, falseU budoucích/minulých termínů možnost omezení o kolik dní. 
omezeni_katedertrue, falseOmezení nabízených kateder dle síly role a alespoň jednoho garantovaného předmětu. 
omezeni_vypK - Kontrolovat datum termínu - neumožnit vypsat termín mimo událost WTERMUC
V - Při termínu mimo harmonogram pouze varování
Kontrolovat, zda je datum termínu v období události WTERMUC, bez vybrané možnosti K/V se kontrola neprovádí. 
omluvittrue, falseU studentů je evidována omluva z termínu. (musí být povolen parametr "omluven" v configu "sloupecky") 
opakovanetrue, falseZjišťovat, zda má student v rámci téhož studia daný předmět zapsán opakovaně. 
pauzazacatek
delka
Nastavení parametrů polední pauzy - začátek = čas ve formátu hh:mm, délka = počet minut 
poctytrue, falseZapnout menu 'Počty' 
posun_odkdy_prihlashodina - 0
den - 0
Odkdy přihlašovat se předvyplní z dnešní den + konfig den a hodina z konfigu hodina. Bude se předvyplňovat pouze v případě, že položka dosud nebyla vyplněna. Položku bude možno bez problémů přepsat. Pokud nebude konfig vyplněn, nebude předvyplněno nic. 
pouzepractrue, falseDo kdy odhlásit,Do kdy přihlásit mohou být pouze pracovní dny. Pokud by podle konfigurace dnyskrt, dnyzaps datum připadal na sobotu nebo neděli, vezme se pátek. 
povinn2ustavtrue, falserozšíří práva na úrovni ústav a sekce o ty předměty, kde je daný ústav uveden v tabulce povinn2ustav pro odpovídající rok zpracování dat 
povinn_linkkod - Seznam studentů, kteří nedodrželi předepsaný časový odstup mezi jednotlivými termíny
nazev - Seznam studentů, kteří jsou přihlášeni na termín a mají už povinnost splněnou
Formát zobrazení odkazu na předmět v modulu. Pokud je něco nevybrané, bude zobrazeno jako hint po najetí. 
povolit_dalsi_zapocetM - Manuální povolení na seznamu studentů po uplynutí termínu.
A - Automatické povolení dle nastavení u termínu předmětu.
Umožní přihlašovat na další pokus zápočtu bez nutnosti vyplnění výsledku zápočtu. 
predbezna_kontrola_rekvizittrue, falsePředběžná kontrola rekvizit bez vyškrtnutí z termínu 
prerusen - Přerušené studenty je možno přihlásit na termín zkoušky bez omezení
N - Učitel nesmí přihlásit přerušené studenty na termín
P - Přerušené studenty je možno přihlásit pouze na termíny, které se konají až po ukončení přerušení
Výběr, zda je možno zapsat na termín přerušené studenty 
previspoptavkytrue, falseZobrazit menu Převis poptávky, pouze při současném nastavení konfiguračního parametru hlidat_obs na hodnotu 'P' 
prihl_dle_kat_dipltrue, falseU státnicových termínů je možno určit, zda je určen pouze pro studenty, kteřá mají shodnou/různou katedru práce, jako je garant termínu. 
prihl_k_zktrue, falseNa seznamu přihlášených studentů na termín povolí export přihlášky ke zkoušce (musí být povolen parametr "prihl_k_zk" v configu "sloupecky"). 
radnytrue, falseRozlišení termínu na řádné a opravné. Platí pouze pro zkoušky, při vypnutém parametru se termíny nerozlišují. 
radny_zapocettrue, falsePřihlašování k opravným termínům také pro zápočty - bude brán v zřetel pouze v případě, že fakulta bude používat více pokusů pro zápočet a zároveň omezuje zápis na termíny pro řádné a opravné pokusy (tj. je nastaven parametr radny) 
reqtrue, falseU seznamu studentů k jednolivému termínu je tlačítko 'Škrtnout studenty (rekvizity)', které pošle žádost o škrtnutí těch studentů, kteří nemají splněné rekvizity pro předmět. Při škrtnutí studenta přijde mail studentovi i učiteli. 
rezervace1 - rezervace místnosti v Rozvrhu NG je nepovinná
2 - rezervace místnosti v Rozvrhu NG je povinná (u termínu bude povinné vyplnit konec rezervace, místnost a zkoušejícího)
Umožnit rezervovat učebnu přímo v modulu 'Termíny zkoušek' pomocí modulu Rozvrh NG. Možno použít pouze s modulem Rozvrh NG. Pakliže bude rezervace nepovinná a uživatel se rozhodne rezervovat nebo bude rezervace povinná, pak bude u termínu povinné vyplnit konec rezervace, místnost a zkoušejícího. 
rezervace_1_predvybranatrue, falsePakliže je konfigurační parametr 'rezervace' nebo 'rezervace_szz' nastaven na nepovinnou rezervaci, ovlivňuje tento parametr předvybrání checkboxu pro vytvoření rezervace. 
rezervace_szz1 - rezervace místnosti v Rozvrhu NG je nepovinná
2 - rezervace místnosti v Rozvrhu NG je povinná (u termínu bude povinné vyplnit konec rezervace, místnost a zkoušejícího)
Tento konfigurační parametr se používá pouze u rolí pro SZZ a při vypnutém konfiguračním parametru 'szz_obdobi'. Umožnit rezervovat učebnu přímo v modulu 'Termíny zkoušek' pomocí modulu Rozvrh NG. Možno použít pouze s modulem Rozvrh NG. Pakliže bude rezervace nepovinná a uživatel se rozhodne rezervovat nebo bude rezervace povinná, pak bude u termínu povinné vyplnit konec rezervace, místnost a zkoušejícího. 
rl_a_predmettrue, falsePři nastavení 'filtr' na 'R' je možno přidávat i předměty bez udání RL 
roz_nadpisytrue, falseNejsou zkratky v nadpisech. 
rozdil_prihl_odhl Minimální rozdíl v hodinách mezi daty dokdy přihlásit a dokdy odhlásit.Vyplnění je kontrolováno regulárním výrazem
rozpistrue, falseMá být v menu položka Rozpis. Rozpis vytvoří pro učitele seznam s rozestupy zkoušení. 
rozpis_prubeznytrue, falsePokud je nastaveno na true u termínu je položka Rozestup studentu. Pokud je vyplněna, pak studenti v seznamu studentů u termínu vidí časy své zkoušky. Je nutno mit nastaven u term_st2 konfigurační parametr studenti. POZOR: Fakulta musí zajistit upozornění studentům, že čas zkoušky se může měnit(podle toho, jak se studenti přihlašují, odhlašují,omlouvají,..).  
rozpis_razeniSD - výběr z času přihlášení a příjmení
S - pouze dle příjmení
D - pouze dle času přihlášení
Jak se má třídit rozpis studentů na zkoušku 
seznam_razeniS - příjmení, předmět, semestr
P - předmět, semestr, příjmení
K - kruh, příjmení
Defaultní třídění na stránce Seznam studentů 
skupinytrue, falseVe vypisování termínů zkoušek je možné zadat po kolika lidech budou studenti na zkoušku přistupovat. Vyžaduje povolený parametr rozpis_prubezny. 
sloupeckyztgarant - Povinné: Garant termínu
den - Povinné: Datum termínu
jmeno_prijmeni - Povinné: Jméno a příjmení
telefon - Telefon na studenta
karta_studenta - Karta studenta
prihl_k_zk - Tisk přihlášky ke zkoušce
povinn - Povinné: Předmět
skrt - Povinné: Škrtnout studenta
sznstud_akce - Povinné: Omluvit studenta
sem - Povinné: Semestr
typ - Povinné: Typ
kzk - Kombinovaná zkouška
omluven - Omluven
historie - Historie
anketa - Anketa
op_pred - Povinné (zápis studentů): Zápis studentů
edit - Povinné (hlídání): Nastavit hlídání
remove - Povinné (hlídání): Zrušit hlídání
neodhl_bud_term - Povinné (hlídání): Neodhlášený budoucí termín
poradi_prihlasen_od - Povinné (hlídání): Pořadí přihlášení
prihlasen_od - Povinné (hlídání): Přihlášen od
do_kdy_hl - Povinné (hlídání): Do kdy hledat
aktualni_vysledek - Student: Aktuální výsledek zkoušky
zapis - Student: Zápis předmětu
sident - Student: ID studia
datnar - Student: datum narození
mail - Student: e-mail
isp - Student: individuální studijní plán
obor - Student: obor
sfakulta - Student: fakulta
druh - Student: druh
fst - Student: forma studia
rocnik - Student: ročník
sstav - Student: stav
paralelka - Student: zkrácená paralelka
kruh - Student: kruh
splneno - Student: splněno
pokus - Student: pokusy
okruhy - Student - SZZ termíny: okruhy
szz_podminky_spl - Student - SZZ termíny: splnění podmínek pro SZ
dipl - Student - SZZ termíny: název práce
dvedouci - Student - SZZ termíny: vedoucí práce
dkonzult - Student - SZZ termíny: konzultanti práce
doponent - Student - SZZ termíny: oponenti práce
odevzdano - Student - SZZ termíny: datum odevzdání elektronicky
odevzdano_vse - Student - SZZ termíny: odevzdal v termínu a vše
neverejnost_pozadano - Student - SZZ termíny: bylo požádáno o neveřejnost práce
neverejnost_schvaleno - Student - SZZ termíny: neveřejnost práce byla schálena
snobor1 - Student - SZZ termíny: nobor 1
snobor2 - Student - SZZ termíny: nobor 2
ukco - Student: UKČO
oident - Student: ID studenta (soident)
Které sloupečky identifikace studenta či termínu zobrazovat (Sloupce předmět, sem, typ a jméno konfigurovat nelze. Sloupce omluven (=omluvit), zápis (=opakovane), výsledek (=datum_zap), aktuální výsledek (=aktualni_vysledek), anketa (=anketa) a okruhy SZ (=modul predmety.okruhy) mají vlastní konfigurační parametry dle závorek) 
sloupecky_exportztgarant - Povinné: Garant termínu
den - Povinné: Datum termínu
jmeno_prijmeni - Povinné: Jméno a příjmení
povinn - Povinné: Předmět
skrt - Povinné: Škrtnout studenta
sznstud_akce - Povinné: Omluvit studenta
sem - Povinné: Semestr
typ - Povinné: Typ
kzk - Kombinovaná zkouška
omluven - Student: omluva
anketa - Student: výsledky ankety
op_pred - Povinné (zápis studentů): Zápis studentů
edit - Povinné (hlídání): Nastavit hlídání
remove - Povinné (hlídání): Zrušit hlídání
neodhl_bud_term - Povinné (hlídání): Neodhlášený budoucí termín
poradi_prihlasen_od - Povinné (hlídání): Pořadí přihlášení
prihlasen_od - Povinné (hlídání): Přihlášen od
do_kdy_hl - Povinné (hlídání): Do kdy hledat
aktualni_vysledek - Student: aktuální vysledek ve zkouškách
zapis - Student: Zapis
ukco - Student: UKČO
oident - Student: ID studenta (soident)
sident - Student: ID studia
datnar - Student: datum narození
mail - Student: e-mail
isp - Student: individuální studijní plán
obor - Student: obor
druh - Student: druh
fst - Student: forma studia
rocnik - Student: ročník
sstav - Student: stav
paralelka - Student: zkrácená paralelka
kruh - Student: kruh
splneno - Student: splněno
pokus - Student: pokusy
vysledek - Student: výsledek zápočtu pro předměty mající Zk i Z při přihlášení studenta na ZK
prihlasen - Student: datum přihlášení
okruhy - Student - SZZ termíny: okruhy
szz_podminky_spl - Student - SZZ termíny: splnění podmínek pro SZ
dipl - Student - SZZ termíny: název práce
dvedouci - Student - SZZ termíny: vedoucí práce
dkonzult - Student - SZZ termíny: konzultanti práce
doponent - Student - SZZ termíny: oponenti práce
odevzdano - Student - SZZ termíny: datum odevzdání elektronicky
odevzdano_vse - Student - SZZ termíny: odevzdal v termínu a vše
neverejnost_pozadano - Student - SZZ termíny: bylo požádáno o neveřejnost práce
neverejnost_schvaleno - Student - SZZ termíny: neveřejnost práce byla schálena
snobor1 - Student - SZZ termíny: nobor 1
snobor2 - Student - SZZ termíny: nobor 2
Které sloupečky identifikace studenta se mají exportovat do formátů CSV, XLS 
sloupecky_kratkeexport - Kratší v exportech do CSV, XLS
tisk - Kratší v tiscích do PDF, HTML
Přepínání na kratší názvy sloupců pro exporty a tisky. 
sloupecky_tiskukco - Student: UKČO
oident - Student: ID studenta (soident)
sident - Student: ID studia
datnar - Student: datum narození
mail - Student: e-mail
isp - Student: individuální studijní plán
obor - Student: obor
druh - Student: druh
fst - Student: forma studia
rocnik - Student: ročník
sstav - Student: stav
paralelka - Student: zkrácená paralelka
kruh - Student: kruh
splneno - Student: splněno
omluven - Student: omluva
zapis - Student: Zapis
pokus - Student: pokusy
vysledek - Student: výsledek zápočtu pro předměty mající Zk i Z při přihlášení studenta na ZK
aktualni_vysledek - Student: aktuální vysledek ve zkouškách
prihlasen - Student: datum přihlášení
anketa - Student: výsledky ankety
okruhy - Student - SZZ termíny: okruhy
szz_podminky_spl - Student - SZZ termíny: splnění podmínek pro SZ
dipl - Student - SZZ termíny: název práce
dvedouci - Student - SZZ termíny: vedoucí práce
dkonzult - Student - SZZ termíny: konzultanti práce
doponent - Student - SZZ termíny: oponenti práce
odevzdano - Student - SZZ termíny: datum odevzdání elektronicky
odevzdano_vse - Student - SZZ termíny: odevzdal v termínu a vše
Které sloupečky identifikace studenta se mají exportovat do formátů PDF, HTML, sloupeček Akad.rok se netiskne 
statnice_mail_novytrue, falseposílání mailů o vypsání nového státnicového termíny 
sz_povinn_obortrue, falsePřidá na stránku s přiřazováním předmětů filtr na obory vybrané katedry - pouze pro SZ termíny. 
szz_mailtrue, falseTermíny státních zkoušek při vypnutém 'szz_obdobi' posílají e-maily s kódy 'szz_123...'. Tag <trm_typ> se vynechává a <trm> obsahuje datum a čas konání termínu. 
szz_mail_novy_vzdytrue, falseInformace o vypsání termínu SZ zaslána studentům bez ohledu na jejich osobní nastavení, zda tyto maily chtějí dostávat či nikoliv. Platí pouze pokud je zapnut statnice_mail_novy. 
szz_obdobitrue, falseTermíny státních zkoušek se vypisují na obdbí s konáním od-do, nikoliv pouze na jeden den. 
szz_obdobi_kontrolatrue, falseKontrolovat vypisování SZ termínů při zapnutém konfiguračním parametru 'szz_obdobi' na rozsahy dle harmonogramu SZ bez specifikace druhu, formy a oboru studia. Pakliže neexistuje harmonogram SZ bez specifikace druhu, formy a oboru studia pro některé z období, termín nepůjde na toto období vypsat!. 
szz_obdobi_prihl_odhltrue, falseUmožnit editovat data dokdy odhlásit a přihlásit vymezené harmonogramem období SZ bez specifikace druhu, formy a oboru studia. 
term_add_szztrue, falseV rolích mimo edit_szz povolit přidávat státnicové předměty. 
termin_bez_povinnosti_max_pocet Maximální počet odeslání upozornění na termíny bez povinností scriptem 'termin_bez_povinnosti'. Jen kladné číslo, 0 = posílají se dokud k termínu není přidána povinnost nebo termín není smazánVyplnění je kontrolováno regulárním výrazem
termin_bez_povinnosti_upozorneni Minimální stáří termínů, v hodinách, na které bude script 'termin_bez_povinnosti' rozesílat upozornění (jen kladné číslo, 0 = neposílají se upozornění)Vyplnění je kontrolováno regulárním výrazem
termin_label_mistnosttrue, falseV hlavičce termínu místo zkratky místnosti uvádět popis místnosti. 
termin_povinnost_limit_vypsani Minimální počet dní o který má být povinnost vypsána před konáním termínu. Pakliže bude vypsán na menší počet dní, bude uživatel upozorněn. Zapne zobrazování data přiřazení předmětu k termínu. Pakliže je prázdný nebo roven nule, pak se nepoužívá.Vyplnění je kontrolováno regulárním výrazem
uc_odhlastrue, falseUčitelé smí odhlásit studenta z termínu. 
ucit_rltrue, falseZobrazovat v číselníku učitelů i učitele z jiných kateder, kteří jsou na RL. 
ucitel_udajekod - Kód učitele
katedra - Katedra
ukco - UKČO
naroz - Rok narození
login - Login
Zaškrtnuté položky se budou ukazovat jako identifikace vyučujícího v listboxech 
vsemzac_3true, falseUmožní vypsat najednou termín pro ZS i LS u předmětů začínajících v obou semestrech. 
vybrskr_prohl Kolik let zpětně, od aktuálního akademického roku, lze prohlížet termíny zkoušek. 
zadostitrue, falseV případě rezervace s nízkými právy pouze podat žádost o rezervaci. 
zakazane_obdobi/^([0-2]?[0-9]|30|31)\.([1-9]|10|11|12)\.[0-9]{4} ([0-1]?[0-9]|20|21|22|23):[0-5][0-9] ([0-2]?[0-9]|30|31)\.([1-9]|10|11|12)\.[0-9]{4} ([0-1]?[0-9]|20|21|22|23):[0-5][0-9]$/iSeznam časových úseků ve formátu 16.5.2013 07:30 17.5.2013 18:00, na které nelze vypsat termín. 
zapis_jedna_zkouska_dennetrue, falseStudent může mít jen jednu zkoušku denně, kontrola při zápisu. 
zapis_stud_limit Kolik dnů po konání termínu umožnit zápis studentů (nic=bez limitu, 0=zákaz okamžikem začátku platnosti, jiné kladné číslo) 
zobr_dipl_vsetrue, falseZobrazit závěrečnou práci i u ústních SZ 
Poznámky:
Pro parametr mail_novy = "hromadne":
Mail se posílá v pravidelných intervalech. Při vypsání více termínů na jeden předmět se pošle jeden mail, ve kterém bude uveden seznam všech nových termínů (datum, učitel). Při tomto nastaveni je potřebné uvést i druhou část mailové šablony [term_uc]->[novy_term]. Rozesílání těchto mailů zabezpečuje skript ./lib_script/send_termin.php. Na webserveru se nastavuje interval spouštění tohoto scriptu. Doporučené nastavení je 15 minut.
Podobně pro hodnotu mail_novy = "zpozdene":
Mail je posílán scriptem ./lib_script/send_termin_novy_zpozdeni.php, jehož pravidelné spouštění je opět nutné nastavit na webserveru. Je doporučeno jej pouštět alespoň jednou denně. Parametr mail_novy_zpozdeni určuje, jak dlouho musí uběhnout od vypsání termínu, aby mohl být poslán mail. Je to z toho důvodu, kdyby se vyučující spletl a vypsal omylem termín na předmět, který zkoušet nechce a následně jej odstranil, aby nestačil odejít mail.
Příklad nastavení šablon zde
okolik konfigurační parametr nabývající hodnoty true, false. Při hodnotě true je ve všech případech, kdy vyučující zadává filtr termínů, zobrazena kromě možnosti Termíny: budoucí minulé všechny další položka o kolik dní, pro budoucí a minulé termíny. Číslo, které zde vyplníte, je pak přičteno/odečteno k aktuálnímu datu a jsou zobrazeny termíny +/- počet zadaných dní od dnešního data. 0 znamená totéž co nevyplněno.
req konfigurační parametr, po jehož nastavení na hodnotu true má vyučující možnost, nechat zkontrolovat seznam přihlášených studentů na daný termín programem KoZa. O tuto kontrolu zažádá kliknutím na některé z tlačítek Škrtnout studenty (rekvizity) ze zkoušky nebo Škrtnout studenty (rekvizity) ze zápočtu. Kontroluje se, zda má student splněny všechny rekvizity, které jsou nutné pro vykonání zkoušky či zápočtu z daného předmětu. Pokud student rekvizity splněné nemá, je ze seznamu vyškrtnut a informace o tomto opatření je zaslána mailem studentovi i učiteli, který žádal o kontrolu. Upravený seznam studentů je zobrazen po novém načtení stránky.