Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Při převádění nové přihlášky cizince z webu do Uchazeče ve výběru existující osoby probíhá porovnání základních osobních údajů existující osoby a nově přetahované přihlášky.
V seznamu osob, ze kterých je možné vybírat, je číslice znamenající míru shody mezi osobními údaji z webové přihlášky a údaji nabízených osob (dále "body").
1234.png

Je-li zatržen checkbox Zobrazit studenty s menší shodou, zobrazí se ve výběru i osoby s "body" 1..5. Defaultně se zobrazují osoby s počtem "bodů" 6..10.

Kontrolují se 4 údaje: jméno, pohlaví, občanství a místo narození. Body za všechny shodné údaje ve webové přihlášce a v existující osobě se sečtou a zobrazí ve sloupci vpravo na každé řádce.
Po výběru existující osoby a stisku tlačítka "OK" se zkontrolují "body" u vybrané osoby:
1236.png

1235.png