Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Okno pro zadání čísla webové přihlášky se vyvolá volbou Uchazeč-Nová přihláška z webu. Lze též použít klávesovou zkratku Ctrl+W či ikonku 1161.png Do okna se zadá webové číslo přihlášky, které je vytištěné na přihlášce, kterou student poslal na školu.
Uživatel musí mít oprávnění s danou přihláškou pracovat. To je nastaveno:


Nejdřív program zkontroluje, zda již neexistuje vyplněná přihláška se stejnou fakultou, druhem a formou studia a oborem. Když taková přihláška existuje, dál se nepokračuje, jen se o tom zobrazí hlášení.


                            608.png                     690.png

Program zkontroluje, zda již není evidovaná osoba, která přihlášku podala. U osob, které mají rodné číslo, se osoba vyhledává podle rodného čísla. U ostatních cizinců se hledá podle data narození, pohlaví a občanství. Když se najde cizinec se stejnými údaji, můžete vybrat, zda je to ta správná osoba, nebo založit novou osobu.
Nápovědu pro tvorbu rodných čísel cizinců naleznete Zde.

Kontrola dle slovenského rodného čísla


Dále se při zadávání přihlášky z Webu kontrolují rodná čísla
Má-li rodné číslo aspoň jednu z výše uvedených chyb, zobrazí se okno pro opravu rodného čísla, kde je také uvedeno jméno uchazeče a původní (tzn. špatné) rodné číslo. Po opravě se pokračuje v zadávání přihlášky obvyklým způsobem.

Postup při vyplnění:

                     

Pro UK