Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Z horního menu přes odkaz Uchazeč - Tisk "košilky"/protokolu:
                              3179.png          1332.png
Sestavy vytváří webový modul Uchazečská komise (UCHAK).


Pouze pro FF
při tisku je možnost upravit "Osobu pro podpis":


Do Protokolu o přijímací zkoušce se nyní doplňují jména předsedy a členů zkušební komise.
Podmínkou je:
  1. Nadefinování zkušebních komisí a jejich členů v číselníku Komise - např. v Parametrech
  2. Přiřazení uchazečů k jednotlivým komisím. Lze ručně nebo hromadně přes Rozdělování ke zkouškám
Která komise se vytiskne v Protokolu se řídí takto:
  1. Je-li vyplněn Den a hodina zkoušky u Zkoušky 2, vezme se komise přiřazená u této zkoušky.
  2. Pokud u Zkoušky 2 není termín, vezme se komise přiřazená u Zkoušky 1, pokud je zde vyplněn Den a hodina zkoušky.