Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Na této stránce jsou základní údaje o tom, kam se uchazeč hlásí, údaje o absolvované fakultě pro účely přihlášky k navazujícímu nebo doktorskému studiu a údaje o střední škole.1.
UK, MUP
UK, MUP
Ostatní VŠ
Ostatní VŠ          Při zakládání papírové CŽV přihlášky se provádí kontrola na naplnění kapacity kurzu. V případě naplnění kapacity program na tuto skutečnost pouze upozorní (v závorce zobrazí stanovenou kapacitu), uživatel může pokračovat v práci. Kontrola se provádí:
                                                  4314.png          4315.png

Více o kapacitě kurzu CŽV najdete v kapitole Webové přihlášky - náhradníci CŽV


staré akreditace
staré akreditace
nové akreditace
nové akreditace
nové akreditace se specializací
nové akreditace se specializací

           Aktuální možné stavy spisu jsou:
U přihlášek, které mají spis ve stavu "K uzavření" nebo "Uzavřený" jsou omezeny některé základní funkce a editace. Více o omezeních je popsáno Zde


       


2.


3.


          Konfiguračním parametrem "Dodal podklady" v aplikaci Parametry lze nastavit automatické zaškrtnutí této položky při evidenci nové přihlášky v Uchazeči.
 • Podklady doložit do - historická položka, prozatím ponechána jen pro zobrazení
  • lze filtrovat, třídit, tisknout ("Podklady doložit do").
 • Poznámka k podkladům - tato poznámka bude vytištěna na Rozhodnutí, pokud uchazeč nedodá povinné podklady. V případě nedodání podkladů a nevyplnění tohoto pole bude vytištěna obecná formulace. Při vyplňování poznámky mějte, prosím, na zřeteli, že text bude zapojen do tisku bez dalších úprav. Dbejte proto na správný tvar koncovky sloves dle pohlaví uchazeče a nezačínejte poznámku velkým písmenem. Rovněž není vhodné ji ukončit interpunkčním znaménkem. Příklad poznámky: nepředložila svůj OP ani rodný list či jiný doklad totožnosti
 • Uchazeč potvrdil pravdivost údajů - údaj se přenáší do Uchazeče při přenosu elektronické přihlášky. Pokud došlo k potvrzení údajů uchazečem, objeví se na záložce Škola pod položkou "Poznámka k podkladům" text 1200.png
 • Přihláška ("košilka") byla vytištěna - informace se zobrazí po vytisknutí přihlášky přes akci Tisk "košilky"/protokolu (i v případě, že akce byla provedena hromadně)
  • Příznak je k dispozici ve filtrech, třídění a tiscích pod názvem "Přihláška vytištěna?". Ve filtrech má předvolby "Ano" a "Ne".
  • Doplňující text v závorce "(pdf)" je pro bližší upřesnění, že se jedná o tisk košilky v pdf formátu, ne z generátoru sestav.

Povinné údaje
 • pro všechna studia:
  • jazyk výuky
  • datum přijetí přihlášky
  • fakulta
  • druh studia
  • forma studia
  • obor
 • pro bakalářské studium:
  • odkud se hlásí
  • rok maturity
   • Pokud uchazeč teprve maturovat bude, musí vyplnit střední školu!
 • pro navazující studium:
  • odkud se hlásí
  • rok ukončení absolvované fakulty

Poznámka: Kombinace druh studia/forma studia/obor musí být povolena v parametrech oborů!
Povinné údaje v evidenci osoby viz Zde