Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Dokumentaci k aktualizovanému způsobu výpočtu naleznete zde.
Uchazečům je možné hromadně vypočítat pořadí, v jakém se umístili svým výsledkem z přijímacích zkoušek. Přepočet lze provést jen na uchazečích, kteří se zúčastnili přijímacího řízení o studium jednoho konkrétního oboru nebo najednou pro všechny obory. Výpočet začíná vždy od prvního záznamu.

1397.png

Postup při hromadném výpočtu pořadí:
Hromadný výpočet pořadí se spustí volbou Pracuj.