Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Uchazečům je možné hromadně vypočítat pořadí, v jakém se umístili svým výsledkem z přijímacích zkoušek, v závislosti na kódu rozhodnutí. Pořadí se zaeviduje na záložce Zkoušky.
Poznámka: z důvodu změny ve výpočtu pořadí byl z webového modulu Průběh přijímacího řízení odstraněn konfigurační parametr "zobraz_poradi_bez_fst". Pořadí se nyní počítá striktně pro každou formu zvlášť.


Postup:
Popis původního způsobu výpočtu pořadí naleznete zde.