Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Před přidáním nového učitele je třeba zkontrolovat, zda již není založen.
Číselník učitelů.
Číselník učitelů.
Pokud daný učitel opravdu ještě není založen, pak:
Zadávání nového učitele - vyhledání osoby
Zadávání nového učitele - vyhledání osoby
    1. buď se jméno nového učitele nachází ve vyfiltrovaném seznamu osob, pak toto jméno vybereme a stiskneme tlačítko Použít vybranou osobu (nelze přidat zesnulou osobu. Program na tuto skutečnost upozorní a k založení nového učitele nedojde) nebo
    2. jméno nového učitele v seznamu není a v tomto případě stiskneme tlačítko Založit novou osobu.
Před založením nového uživatele je NUTNÉ se přesvědčit (hledáním pomocí jména a příjmení), že daný uživatel opravdu neexistuje, aby nedocházelo k duplicitám.
Detail učitele.
Detail učitele.
 Automatické generování Názvu učitele z jeho Příjmení a Jména.
Automatické generování Názvu učitele z jeho Příjmení a Jména.

Pouze pro MFF UK

Pro MFF UK bylo přidáno omezení, které dovolí založit novou osobu jen tehdy, když je splněna jedna z následujících podmínek:
  1. má zadané UKČO (Osobní číslo (ID osoby))
  2. má zadané rodné číslo a zároveň občanství (kvůli Slovákům).
  3. má uvedené datum narození a zároveň státní občanství a zároveň pohlaví.
Kontrola se provádí při ukončení editace tlačítkem "OK".