Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Tlačítko pro úpravu parametrů oborů se nachází na stránce Číselníky - Parametrů oborů .
Po jeho stisknutí se zobrazí okno Parametry oborů s konfigurační tabulkou oborů, v níž jsou vyznačeny všechny přípustné kombinace druhů, formy a oborů studia, které se na fakultě používají.
     

Kombinace druhu studia, formy studia a oboru, které nejsou povoleny pro Stud (pro Ucha) nelze v programu STUDENT (UCHAZEČ) pro studenta (uchazeče) jako obor použít.
Ve sloupci Stud / Ucha, jsou modrou barvou a písmenem "T" označeny všechny aktuálně platné obory, tj. takové, které se v aktuálním školním roce studují, resp. jsou do nich přijímáni studenti.
Dále se v tabulce zobrazuje:
Modré šipky v levém dolním rohu okna slouží k rychlému přesunu na další (šipka dolů) nebo předchozí (šipka nahoru) platný obor pro studium (levá dvojice šipek), resp. pro uchazeče (pravá dvojice šipek).
Tabulku Parametrů oborů lze třídit i filtrovat. Okno pro nastavení filtru se zobrazí po kliknutí na ikonku 1127.png. Lze vybrat např. jen obory platné pro program STUDENT (filtr: Platí pro Stud vyplněno), nebo záznamy pro jeden obor. V dolní části okna se nastavený filtr a třídění zobrazuje.
V hotových filtrech je přes volbu Neexistuje žádný aktivní student umožněno vyfiltrovat záznamy oborů, které jsou ve studiu aktuálně využity pouze u neaktivních studií (Zanechal, Absolvoval).

Tlačítka:
Oprava - oprava parametrů vybraného oboru
Nový - založení nového oboru dle "starých" akreditací
Nově akreditovaný - založení nového oboru dle "nových" akreditací
Zruš - zrušení vybraného oboru. Od verze Parametrů 19.0.0.147 lze smazat pouze záznamy, u kterých není zaškrtnuto "Platí pro Uchazeče" a které nebyly nikdy použity ve studiu. Kontrola se spouští při potvrzení akce "Zrušit vybranou řádku". V případě, že záznam výše uvedené podmínky nesplňuje, nelze jej smazat.

Hromadné vyplňování - možnost hromadného vyplnění vybraných položek či přidání Typu přílohy.