Záložka Anotace a Texty

Tajemník » Předmět » Prohlížení - oprava předmětu » Předměty » Úvod k programu Tajemník » Záložka Anotace a Texty

Záložka Anotace
Záložka Anotace

Záložka Texty
Záložka Texty

Anotace a ostatní dlouhé texty se mohou zadávat a následně i prohlížet ve více jazycích. Obvykle se vyplňují texty v češtině a angličtině. Uživatel vybere, který text a v jakém jazyce chce prohlížet/opravovat. Pak uvidí stávající text s event. možností ho opravit. Oprava textů je oddělena od opravy ostatních údajů předmětu, tj. pro opravu textu slouží tlačítko Oprava anotace případně Založení nové verze anotace. Má-li uživatel právo opravovat předměty, smí také opravovat dlouhé texty. Texty nelze psát při zakládání nového předmětu (ani u kopie předmětu), ale až po skutečném založení předmětu.
  1. všichni: text, který uvidí všichni - anonymové i přihlášení (výchozí nastavení)
  2. přihlášení uživatelé: text, který uvidí přihlášení uživatelé
  3. studenti - předmět zapsán: text, který uvidí studenti, kteří mají předmět zapsán
  4. předmět (předběžně) zapsán: text, který uvidí studenti, kteří mají předmět zapsán nebo předběžně zapsán

Formátování dlouhých textů (kromě anotace) pro zobrazování ve webových aplikacích
Začíná-li text značkou <HTML>, neprovádějí se při exportu na WWW s textem žádné úpravy a je s výjimkou zmíněné značky přímo vložen na příslušné místo do stránky předmětu.
Nezačíná-li text značkou <HTML>, je třeba při psaní textu dodržovat tato pravidla:
Při prohlížení předmětu
Texty, které začínají značkou <HTML>, se zobrazují tak, jak byly napsány. Ostatní texty se zobrazují ve formě, v jaké budou vidět na WWW stránce. Barevně (modře) jsou označena slova, která budou považována za odkaz na kód předmětu.
Při opravě předmětu
Po stisknutí tlačítka Oprava budou vidět texty ve stejném formátu jako při prohlížení. Tyto texty nelze přímo opravovat, ale opravují se ve zvláštním okně. Toto okno vyvoláte:
Obsluha okna pro opravy textů
V dolní části okna jsou tlačítka OK pro potvrzení oprav a tlačítko Návrat pro návrat do stavu před opravou textu.Časové verze anotací a textů
Má-li předmět přiřazenou anotaci nebo text, jejichž počáteční rok platnosti je menší než rok. pro který se provádí úprava, je možné vytvořit novou časovou verzi textu. Nová verze bude platná od roku, pro který se úprava provádí.V editačním okně je možné použít HTML tagy.