Warning: filemtime(): stat failed for /sup/js_sup.js in /var/www/html-web/erudio.cz/sup/html_class.php on line 79
Tato funkce se spouští tlačítkem Body + splnil, které se nachází na stránce Zkoušky v levé dolní části.
Vyvolá okno s informacemi o zapsaných a splněných bodech a o plnění studijních povinností.
Které zkoušky se počítají do součtu, je dáno nastavením parametru.
Body za uznané zkoušky se nikdy nepočítají.Zobrazuje se:

Jen pro VŠCHT:

Kontrola plnění povinností
Používáte-li program TAJEMNÍK a modul PĚNKAVA, jsou vidět tlačítka pro kontrolu plnění povinností (tlač. Kontrola). Ty provedou kontroly podle studijního plánu studenta pro termín aktuální ročník studenta (resp. aktuální ročník - zima) a výsledky kontrol se zobrazí. Např.:


Najdou-li se při kontrole pro příští rok nevyučované nebo zrušené povinné předměty, které student dosud nesplnil, nezmění se tím výsledek kontroly na nesplnil. Vypíše se ale před výsledkem kontroly hlášeni:
"Nutná kontrola referentkou, v souvislosti s podmínkami vnitřního předpisu fakulty"


Zamykání zkoušek
V programu PARAMETRY - Plnění stud. povinností - lze parametrem "zamykat zkoušky + zápis do historie" nastavit, zda se budou zamykat uzavřené semestry zkoušek.
Je-li zamykání povoleno, vlevo od plnění povinností jsou, dle situace, nejméně dva zámečky.